73. Kolegij župana

Dnevni red

 1. Nacrt prijedloga Odluke o davanju suglasnosti školskim ustanovama (pet) za stjecanje prava vlasništva od Grada Rijeke, bez naknade
 2. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje postojećeg aquagana s pratećim sadržajima u uvali Crnika, Općina Lopar
 3. Nacrt prijedloga Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrišta Bok 2 u uvali Bok, otok Susak, Grad Mali Lošinj
 4. Nacrt prijedloga Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred kampa Čikat, Grad Mali Lošinj
 5. a) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog natječaja za sufinanciranje programa i projekata udruga iz područja poljoprivrede, ruralnog razvoja, šumarstva i drvne industrije iz Proračuna Primorsko-goranske županije u 2019. godini
  b) Prijedlog odluke o imenovanju članova Povjerenstva za otvaranje prijava i provjeru propisanih uvjeta javnog natječaja u 2019. godini
  c) Prijedlog odluke o imenovanju članova Povjerenstva za ocjenjivanje programa i projekata iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja te odabir krajnjih korisnika u 2019. godini
  d) Prijedlog odluke o imenovanju članova Povjerenstva za ocjenjivanje programa i projekata iz područja šumarstva i drvne industrije te odabir krajnjih korisnika u 2019. godini
 6. a) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva za prijavu programa/projekata razvoja selektivnih oblika turizma za sufinanciranje iz Proračuna Primorsko- goranske županije za 2019. godinu
  b) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za odabir programa/projekata razvoja selektivnih oblika turizma za sufinanciranje iz Proračuna Primorsko- goranske županije za 2019. godinu
 7. Prijedlog programa održavanja sportskih objekata u Gorskom kotaru od posebnog interesa za Primorsko-goransku županiju u 2019. godini
 8. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za financiranje zatvaranja multifunkcionalne dvorane-klizalište Delnice
 9. Prijedlog odluke o financiranju županijske, međužupanijske i državne razine natjecanja i smotri za učenike osnovnih i srednjih škola u školskoj 2018./2019. godini
 10. a) Financiranje pomoćnika u nastavi u sklopu projekta „uz pomoćnike u nastavi do inkluzivnog obrazovanja u Primorsko-goranskoj županiji“ u II. polugodištu školske 2018./2019. godine
  b) Financiranje pomoćnika u nastavi vlastitim izvornim sredstvima Primorsko- goranske županije u II. polugodištu školske 2018./2019. Godine
 11. Prijedlog odluke o imenovanju predstavnika Primorsko-goranske županije u Skupštinu Igara prijateljstva
Zapisnik s donesenim aktima
ispiši stranicu ispiši stranicu