74. Kolegij župana

Dnevni red

 1. Nacrt prijedloga Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja minimalnog financijskog standarda za decentralizirane funkcije osnovnog i srednjeg školstva za 2019. godinu
 2. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru Nacrt prijedloga Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova te informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2019. godini
 3. a) Prijedlog zaključka o raspisivanju natječaja za financiranje programa i projekata iz područja skrbi o osobama s invaliditetom u 2019. godini
  b) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za otvaranje prijava i provjeru propisanih uvjeta natječaja za financiranje programa i projekata iz područja skrbi o osobama s invaliditetom u 2019. godini
  c) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za ocjenu programa i projekata iz područja skrbi o osobama s invaliditetom u 2019. godini
 4. Prijedlog zaključka o rasporedu proračunskih sredstava za program "Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge" a 420608 "Sufinanciranje redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova" Psihijatrijske bolnice Rab za 2019. godinu
 5. a) Informacija o prihvaćanju projekta E-VOKED - EUROPEAN PARTNERSHIPS FOR VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING (Erasmus+ - KA2 - suradnja za inovaciju i razmjenu dobrih praksa, KA202 - strateško partnerstvo za vokacijsko obrazovanje i obuku)
  b) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja Rijeka za potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava projekte financirane iz europskog fonda Erasmus+ za projekt E-VOKED - EUROPEAN PARTNERSHIPS FOR VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING (Erasmus+ - KA2 - suradnja za inovaciju i razmjenu dobrih praksa, KA202 - strateško partnerstvo za vokacijsko obrazovanje i obuku)
 6. Prijedlog odluke o prijedlogu izbora člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Ekoplus d.o.o.
 7. Informacija o donijetom Godišnjem financijskom planu i Godišnjem programu rada Jadranskog edukativno-istraživačkog centra za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora za 2019. godinu
 8. Prijedlog zaključka o rasporedu proračunskih sredstava Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije za provedbu programa 4206 "Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge" a 420607 "ostali programi edukacije i prevencije"
 9. a) Prijedlog partnerstva Prirodoslovnog muzeja Rijeka u projektu „Inovacija za razvoj obalnog i maritimnog turizma na području MED programa“ (Into MED)
  b) Prijedlog sudjelovanja Primorsko-goranske županije u svojstvu pridruženog partnera u projektu „Inovacija za razvoj obalnog i maritimnog turizma na području MED programa“ (Into MED)
 10. Prijedlog odluke o imenovanju predstavnice Primorsko-goranske županije u Povjerenstvo za stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Urbanistički plan uređenja UPU-21 Poslovna zona Jelenje (K4)
 11. Prijedlog rasporeda sredstava Gradu Vrbovsko za projekt izgradnje javne rasvjete i elektroničke kabelske kanalizacije
Zapisnik s donesenim aktima
ispiši stranicu ispiši stranicu