76. KOLEGIJ ŽUPANA

Dnevni red

 1. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru za uređenje, rekonstrukciju i gospodarsko korištenje plaže Balustrada, Grad Crikvenica
 2. a) Izvješće o radu: - brodova čistača „ECO II“ i „ECO III“ za razdoblje od 01. siječnja 2018. do 31. prosinca 2018. godine - ekološke brodice ECO 13/4 za razdoblje od 01. siječnja 2018. do 31. prosinca 2018. godine
  b) Prijedlog plana redovnog obilaska i nadzora akvatorija Primorsko-goranske županije u 2019. godini brodicom EKO 13/4
 3. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske lučke uprave Krk za zaključivanje:
  a) Ugovora o nabavi rabljene opreme za luku Pesja
  b) Ugovora o sufinanciranju projekta sanacije dijela glavne rive u Malinskoj
 4. Prijedlog rasporeda sredstva za financiranje redovne djelatnosti Vatrogasne zajednice Primorsko-goranske županije u 2019. godini
 5. a) Informacija o raspodjeli i realizaciji sredstava namijenjenih subvencioniranju pružanja usluga županijskog linijskog javnog cestovnog prijevoza putnika u 2018. godini
  b) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva za prijavu projekata za raspodjelu sredstava namijenjenih subvencioniranju pružanja usluga županijskog linijskog javnog cestovnog prijevoza putnika u 2019. godini
  c) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za odabir projekata radi subvencioniranja pružanja usluga županijskog linijskog javnog cestovnog prijevoza putnika
 6. a) Informacija o raspodjeli i realizaciji sredstava namijenjenih pomoći u održavanju javnih i nerazvrstanih cesta u 2018. godini
  b) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva za prijavu projekata za raspodjelu sredstava namijenjenih pomoći u održavanju javnih i nerazvrstanih cesta u 2019. godini
  c) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za odabir projekata radi pomoći u održavanju javnih i nerazvrstanih cesta
 7. Prijedlog zaključka o rasporedu proračunskih sredstava Domu zdravlja Primorsko-goranske županije za provedbu programa 4207 „Unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite – nadstandard“ A 420705 „Poboljšanje i razvoj zdravstvenog standarda“
 8. a) Informacija o provedbi projekta "Komercijalizacija inovacija" za razdoblje od 2009. do 2018. godine
  b) Prijedlog rasporeda proračunskih sredstava sa svrhom provedbe projekta "Komercijalizacija inovacija" u 2019. godini
 9. a) Prijedlog pravilnika o su(financiranju) izvannastavnih odgojno – obrazovnih programa/projekata i aktivnosti ustanova školstva (školski kurikulum)
  b) Prijedlog odluke o rasporedu proračunskih sredstava za programe iznad zakonskog standarda - školskog kurikuluma osnovnih škola, srednjih škola i učeničkih domova u 2019. godini
 10. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Centra za rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica
 11. Informacija o provođenju Sporazuma o poslovnoj suradnji s Fakultetom zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci
 12. Prijedlog partnerstva Prirodoslovnog muzeja Rijeka u projektu „Prirodna rješenja za održavanje oprašivača u urbanim ekosustavima Istočne Europe“
 13. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju članova i zamjenika članova Županijskog operativnog centra Primorsko-goranske županije
 14. Prijedlog odluke o imenovanju predstavnika Primorsko-goranske županije u Skupštinu Udruge za jadransko nasljeđe HERA
 15. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Upravnom vijeću Doma zdravlja Primorsko-goranske županije na donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave za predmet nabave "Nabava radova za građenje zgrade javne namjene Doma zdravlja Novi Vinodolski“
 16. Nacrt prijedloga Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja i prodaji nekretnine u Velom Lošinju, k.č. 418 zgr, k.o. Veli Lošinj
Zapisnik s donesenim aktima
ispiši stranicu ispiši stranicu