78. KOLEGIJ ŽUPANA

Dnevni red

 1. Izvještaj o radu turističkih ambulanti u organizaciji Doma zdravlja Primorsko-goranske županije i pojačanih službi hitne medicinske pomoći Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije u turističkoj sezoni 2018.
 2. Godišnje izvješće o poslovanju ustanove „Regionalna energetska agencija Kvarner“ za 2018. godinu
  a) Izvješće o ostvarenju Financijskog plana i Plana rada ustanove „Regionalna energetska agencija Kvarner“ za 2018. godinu
  b) Prijedlog korištenja neutrošenih sredstava vlastitih prihoda iz 2018. godine
  c) Izvješće o radu Upravnog vijeća ustanove „Regionalna energetska agencija Kvarner“ u 2018. godini
 3. Prijedlog Upute o planiranju i praćenju projekata sufinanciranih iz pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg Proračuna u 2019. godini
 4. a) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva za prijavu kapitalnih projekata razvoja turizma za sufinanciranje iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu b) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za odabir kapitalnih projekata razvoja turizma za sufinanciranje iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu
 5. Prijedlog odluke o rasporedu sredstava za sufinanciranje programa i projekata udruga nacionalnih manjina u Primorsko-goranskoj županiji za 2019. godinu
 6. Prijedlog zaključka o rasporedu proračunskih sredstava županijskim domovima socijalne skrbi u 2019. godini
  a) stručno usavršavanje i edukacija radnika domova
  b) radno-okupacijske aktivnosti korisnika domova
  c) naknade za rad članova upravnih vijeća domova d) održavanje informatičkog sustava Riznica u domovima
 7. Prijedlog zaključka o rasporedu proračunskih sredstava za provedbu programa fizikalne terapije u Centru za rehabilitaciju „Fortica“ i Domu „Marko A. Stuparić“ u 2019. godini
 8. Prijedlog zaključka o rasporedu proračunskih sredstava za podmirenje troškova zakupa Doma „Marko A. Stuparić“- dislocirane jedinice Cres
 9. Prijedlog odluke o imenovanju članova Upravnog vijeća ustanove "Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranje na iznenadna onečišćenja mora“
 10. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Procjeniteljskog povjerenstva za procjenu vrijednosti nekretnina Primorsko-goranske županije
 11. Prijedlog za partnerstvo Primorsko-goranske županije na projektu EXHERIT - Održiva valorizacija kulturne i prirodne baštine u Dunavskoj regiji kroz turizam doživljaja
 12. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske lučke uprave Novi Vinodolski za zaključivanje:
  a) okvirnog sporazuma za nabavu radova na izgradnji lukobrana i obale – luka Povile, evidencijski broj nabave: ev-03-2018
  b) ugovora o građevinskim radovima u prvoj fazi na izgradnji lukobrana i obale – luka Povile, evidencijski broj: ev-03-2018
  c) ugovora o sufinanciranju „dogradnja luke Povile – I. faza“ u 2019. godini, broj: 15 – pom/2019
Zapisnik s donesenim aktima
ispiši stranicu ispiši stranicu