79. KOLEGIJ ŽUPANA

Dnevni red

 1. Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na pripremi i provedbi EU projekata za veljaču 2019. godine
 2. Izvješće o poslovanju Javne ustanove „Priroda“ u 2018. godini
  a) Izvješće o ostvarenju Financijskog plana Javne ustanove „Priroda“ za 2018. godinu b) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Javnoj ustanovi „Priroda“ na prijedlog korištenja neutrošenih sredstava iz 2018. godine
  c) Izvješće o radu Javne ustanove „Priroda“ za 2018. godinu d) Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja u Primorsko-goranskoj županiji u 2018
 3. Godišnje izvješće o poslovanju Javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“ za 2018. godinu
  a) Izvješće o ostvarenju Financijskog plana i Programa rada Javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“ za 2018. godinu
  b) Prijedlog korištenja neutrošenih sredstava vlastitih prihoda iz 2018. godine
  c) Izvješće o radu Upravnog vijeća Javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“ u 2018. godini
 4. Prijedlog odluke o rasporedu sredstava za sufinanciranje redovnih godišnjih aktivnosti županijskih saveza udruga u području branitelja i stradalnika, te umirovljenika, koji djeluju na području Primorsko-goranske županije u 2019. godini
 5. Prijedlog odluke o prvom rasporedu sredstava za pokroviteljstva, (su)financiranje manifestacija i drugih događaja od općeg značaja za Primorsko-goransku županiju u 2019. godini
 6. Prijedlog odluke o rasporedu sredstava na poziciji 420603 "Specijalizacije doktora medicine" za lječilište Veli Lošinj i Zavod za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije
 7. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog statuta osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova kojima je osnivač Primorsko-goranska županija
 8. a) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva poduzetničkim potpornim institucijama za dodjelu potpora male vrijednosti za razvoj malog gospodarstva u 2019. godini
  b) Prijedlog odluke o osnivanju Povjerenstva za dodjelu potpora poduzetničkim potpornim institucijama za razvoj malog gospodarstva u 2018. godini
 9. a) Prijedlog popisa prioriteta za raspored dodijeljenih sredstava za decentralizirane funkcije između zdravstvenih ustanova na području Primorsko-goranske županije u 2019. godini
  b) Prijedlog odluke o rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije između zdravstvenih ustanova na području Primorsko-goranske županije u 2019. godini
Zapisnik s donesenim aktima
ispiši stranicu ispiši stranicu