8. Kolegij župana- 17.7.2017.

Dnevni red

 1. a) Prijedlog odluke o raspodjeli naknada za troškove izborne promidžbe za izbor članova Županijske skupštine Primorsko-goranske županije
  b) Prijedlog odluke o raspodjeli naknada za troškove izborne promidžbe za izbor Župana Primorsko-goranske županije, njegovih zamjenika i za izbor zamjenika Župana iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine
 2. Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju a) članova Školskog odbora Osnovne škole Bakar
  b) članova Školskog odbora Osnovne škole Skrad
 3. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Statuta
  a) Srednje talijanske škole Rijeka
  b) Građevinske tehničke škole Rijeka
  c) Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova Rijeka
 4. Prijedlog određivanja troškova školovanja kandidata stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije u školskoj 2017/2018. godini kod dijela srednjih škola Primorsko-goranske županije
 5. a) Prijedlog odluke o davanju koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe u Primorsko-goranskoj županiji u djelatnosti • obiteljske (opće) medicine na području Grada Rijeke • medicine rada na području Primorsko-goranske županije
  b) Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe u Primorsko-goranskoj županiji u djelatnosti
  • obiteljske (opće) medicine na području Općine Vinodolske
  • zdravstvene zaštite žena na području Grada Rijeke
  • zdravstvene zaštite predškolske djece na području Općine Viškovo
 6. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Domu zdravlja Primorsko-goranske županije za nabavu medicinske opreme: endoskopski uređaj za Centar za kronične nezarazne bolesti u Ispostavi Rijeka (komplet 1)
 7. Prijedlog odluke o imenovanju i razrješenju članova Upravnog vijeća Doma zdravlja Primorsko-goranske županije
 8. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Lječilištu Veli Lošinj za uređenje parkirališta i interne prometnice na k.č. br. 462/4, 474, 497/1, 498, 499 i 508, z.k.ul. 1473, k.o. Veli Lošinj koja su u vlasništvu Primorsko-goranske županije
 9. Nacrt prijedloga odluke o II. Izmjeni odluke o utvrđivanju međužupanijske linije u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu na relaciji Rab – Lun i II. Dodatka Sporazumu o zajedničkom financiranju međužupanijske linije
 10. Prijedlog odluke o dodjeli potpora i rasporedu sredstava poljoprivrednim gospodarstvima iz Proračuna Primorsko-goranske županije kroz sufinanciranje mjera ruralnog razvoja u poljoprivredi u 2017. godini
 11. Informacija o radu Kvarnerske filmske komisije
 12. a) Nacrt prijedloga Odluke o II. Izmjeni i dopuni Odluke o financiranju 2. faze: rekonstrukcija, nadogradnja i dogradnja objekta medicinski trakt s hidroterapijom za razdoblje od 2016. do 2018. godine – projekt „Lječilišni centar Veli Lošinj“
  b) Nacrt prijedloga Odluke o II. Izmjeni i dopuni Odluke o davanju suglasnosti Lječilištu Veli Lošinj za preuzimanje obveza na teret sredstava za decentralizirane funkcije Primorsko-goranske županije u razdoblju od 2016. do 2018. godine
 13. a) Financijski izvještaj o radu Županijskih lučkih uprava Primorsko-goranske županije za 2016. godinu
  b) Izvještaj o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja Županijskih lučkih uprava Primorsko-goranske županije za 2016. godinu
 14. Nacrt prijedloga Odluke o izboru predstavnika Primorsko-goranske županije u Otočno vijeće
 15. Nacrt prijedloga Odluke o imenovanju predstavnika Primorsko-goranske županije u Skupštinu Hrvatske zajednice županija

Zapisnik s donesenim aktima

ispiši stranicu ispiši stranicu