80. KOLEGIJ ŽUPANA

Dnevni red

 1. Nacrt prijedloga Odluke o davanju suglasnosti za kreditno zaduženje Domu zdravlja Primorsko-goranske županije za dugoročno zaduženje za izgradnju novog objekta Doma zdravlja Novi Vinodolski
 2. Nacrt prijedloga Odluke o rasporedu sredstava: 420601 „Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite“ za Zavod za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije“
 3. Nacrt prijedloga Odluke o broju ordinacija koje će djelatnost obavljati u okviru Doma zdravlja Primorsko-goranske županije iskazana kao postotak od ukupnog broja potrebnih ordinacija prema mreži javne zdravstvene službe
 4. Nacrt prijedloga Mreže hitne medicine za područje Primorsko-goranske županije
 5. Nacrt prijedloga Programa javnih potreba u području kulture Primorsko-goranske županije za 2019. godinu
 6. a) Nacrt prijedloga Operativnog plana razvoja cikloturizma Primorsko-goranske županije sa standardima
  b) Nacrt prijedloga Sporazuma o suradnji na provedbi Operativnog plana razvoja cikloturizma Primorsko-goranske županije sa standardima
 7. Nacrt prijedloga dopune Plana savjetovanja tijela Primorsko-goranske županije s javnošću u 2019. godini
 8. Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Fonda solidarnosti za djecu i mlade Primorsko-goranske županije
 9. Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o sufinanciranju projekta rekonstrukcije i dogradnje Osnovne škole „Jelenje – Dražice“ u Dražicama i izgradnje školske sportske dvorane temeljem investicijskog elaborata
 10. Nacrt prijedloga Odluke o financiranju projekta izgradnje školske sportske dvorane Medicinske škole u Rijeci temeljem investicijskog elaborata
 11. a) Izvješće o stanju sustava civilne zaštite na području Primorsko-goranske županije u 2018. godini
  b) Nacrt prijedloga Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Primorsko–goranske županije za 2019. godinu
 12. a) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva za sufinanciranje programa/projekata ravnomjernog razvitka iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu
  b) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za odabir programa/projekata ravnomjernog razvitka koji će se sufinancirati iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu
 13. a) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva za sufinanciranje izrade dokumentacije iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu
  b) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za odabir projekata kojima će se sufinancirati izrada dokumentacije iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu
 14. Prijedlog dodatka Sporazuma o financiranju postupka izvlaštenja čvora Trinajstići
 15. a) Izvješće o provedbi programa pomoć u kući u JLS koji se provode uz financijsku potporu Županije u 2018. godini
  b) Prijedlog zaključka o rasporedu proračunskih sredstava za provedbu programa izvaninstitucijske skrbi u JLS s područja Primorsko-goranske županije u 2019. godini
 16. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o stjecanju prava građenja radi izgradnje školske sportske dvorane Medicinske škole u Rijeci, bez nakande
 17. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Psihijatrijskoj bolnici Rab za davanje u zakup poslovnog prostora bolničke kantine
 18. Prijedlog plana dodjele državnih potpora i potpora male vrijednosti Primorsko-goranske županije za 2019. godinu
 19. Prijedlog partnerstva Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka u projektu „Povijest, Povijest umjetnosti, Talijanistika, Germanistika - razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse" (PerPeTuUm aGile)
 20. a) Informacija o isteku mandata članova Povjerenstava za kvalitetu u ustanovama za strukovno obrazovanje kojima je osnivač Primorsko-goranska županija
  b) Prijedlog odluke o imenovanju članova Povjerenstava za kvalitetu iz reda dionika
 21. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za suzbijanje ovisnosti na području Primorsko-goranske županije
 22. Nacrt prijedloga Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju, rekonstrukciju i gospodarsko korištenje ugostiteljskog objekta pizzeria Bukaleta u Njivicama, Općina Omišalj
 23. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za uređenje i gospodarsko korištenje plaže Kvarner, Općina Lovran
 24. Nacrt prijedloga Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju, rekonstrukciju i gospodarsko korištenje ugostiteljskog objekta plava terasa s dijelom plaže u Njivicama, Općina Omišalj
 25. Nacrt prijedloga Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju, rekonstrukciju i gospodarsko korištenje ugostiteljskog objekta stari ribar u Njivicama, Općina Omišalj
 26. Nacrt prijedloga Odluke o određivanju morskih plaža na području primorsko-goranske županije na kojima će se provoditi praćenje kakvoće mora za kupanje u 2019. godini
 27. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske lučke uprave Krk za zaključivanje ugovora o javnoj nabavi radova na sanaciji dijela podmorskog i nadmorskog dijela istočne obalne konstrukcije ribarskog gata u Gradu Krku ev. br. nabave: ev-m-64/18
Zapisnik s donesenim aktima
ispiši stranicu ispiši stranicu