81. KOLEGIJ ŽUPANA

Dnevni red

 1. Izvještaj o radu upravnih tijela Primorsko-goranske županije za razdoblje siječanj – prosinac 2018. godine
 2. Nacrt prijedloga Odluke o namjeri davanja koncesije za gospodarsko korištenje luke posebne namjene sportske luke Brgudi, Grad Rijeka
 3. Nacrt prijedloga Odluke o namjeri davanja koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra ispred hotela Lostura, Klenovica, Grad Novi Vinodolski
 4. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru za adaptaciju i gospodarsko korištenje ugostiteljskog objekta i terasa, Zert, Grad Opatija
 5. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra za polaganje podmorskog kabela 110 kV na dijelu akvatorija između otoka Cresa (Osor 1) i otoka Lošinja (Osor 2), Grad Mali Lošinj
 6. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske lučke uprave Rab za zaključivanje Ugovora o sufinanciranju projekta „Dogradnja platoa za dvije rampe u trajektnoj luci Mišnjak“ u 2019. godini, broj 16-POM/2019
 7. Prijedlog odluke o rasporedu sredstava za sufinanciranje programa i projekata u području branitelja i stradalnika, demokratske političke kulture, duhovnosti, hobističke djelatnosti, ljudskih prava, međunarodne suradnje, zaštite okoliša i prirode, te civilne zaštite u 2019. godini
 8. a) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva poduzetnicima za dodjelu potpora male vrijednosti iz „Programa provedbe mjera ruralnog razvoja Primorsko- goranske županije za razdoblje 2017. – 2020“ za razvoj malog gospodarstva u 2019. godini
  b) Prijedlog odluke o osnivanju Povjerenstva za dodjelu potpora poduzetnicima za razvoj malog gospodarstva u 2019. godini
 9. a) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Upravnom vijeću Doma zdravlja Primorsko-goranske županije na donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave za predmet nabave: "Nabava vozila putem operativnog leasinga na razdoblje od 60 mjeseci, za potrebe Doma z zdravlja Primorsko-goranske županije"
  b) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Domu zdravlja Primorsko-goranske županije za preuzimanje obveza na teret Proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2020.-2024.
 10. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na izmjene Statuta „Thalassotherapie“ Crikvenica-specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju PGŽ
 11. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Thalassotherapie Opatija-Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju bolesti srca, pluća i reumatizma
 12. Izvještaj o realizaciji sredstava za decentralizirane funkcije zdravstvenih ustanova na području Primorsko-goranske županije – popisa prioriteta za 2018. godinu
 13. Prijedlog odluke o utvrđivanju osnovice te rasporedu sredstava za dodjelu potpore županijskim sportskim savezima za rad s mlađim uzrastima prvoligaških klubova u sezoni 2018./2019.
 14. Informacija o uspostavi regionalnih centara kompetentnosti
 15. Financiranje dodatnog pomoćnika u nastavi u Ekonomskoj školi Mije Mirkovića u Rijeci u sklopu projekta „Uz pomoćnike u nastavi do inkluzivnog obrazovanja u Primorsko-goranskoj županiji“ u II. polugodištu školske 2018./2019. godine
 16. Davanje mišljenja na Izvješće o radu Savjeta mladih Primorsko-goranske županije za 2018. godinu
 17. Prijedlog zaključka o rasporedu proračunskih sredstava za provedbu logopedske terapije za djecu s područja Gorskog kotara u 2019. godini
 18. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku o prodaji nekretnine u vlasništvu Doma za starije osobe „Kantrida“ Rijeka
 19. a) Prijedlog odluke o imenovanju predstavnika u Radnu skupinu za izradu Programa održivog društvenog i gospodarskog razvoja potpomognutih područja
  b) Prijedlog odluke o imenovanju predstavnika i zamjenika predstavnika u Radnu skupinu za izradu Programa razvoja brdsko-planinskih područja
 20. Prijedlog odluke o odabiru projekata razvoja selektivnih oblika turizma za sufinanciranje iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu
 21. Prijedlog odluke o odobravanju financijskih sredstava za programe/projekte iz područja zdravstva u 2019. godi
 22. Nacr t prijedloga Odluke o namjeri davanja koncesijPrijedlog odluke o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe
  • Josip Frković, djelatnost obiteljske (opće) medicine na području grada Novog Vinodolskog
Zapisnik s donesenim aktima
ispiši stranicu ispiši stranicu