82. KOLEGIJ ŽUPANA

Dnevni red

 1. Prijedlog I. Izmjene i dopune Plana nabave Primorsko-goranske županije za 2019. godinu
 2. Godišnje izvješće o poslovanju Javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ za 2018. godinu
  • Izvješće o ostvarenju Financijskog plana i Plana rada Javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ za 2018. godinu
  • Izvješće o radu Upravnog vijeća Javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ za 2018. godinu
 3. Plan rada i Financijski plan za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu TD Rea Kvarner, Regionalne energetske agencije Primorsko-goranske županije d.o.o.
 4. Izvješće o programskim aktivnostima i financijskom poslovanju za 2018. godinu ustanova kulture kojima je osnivač Primorsko-goranska županija
 5. Planovi programskih aktivnosti s financijskim planovima i planovima nabave za 2019. godinu ustanova kulture čiji je osnivač Primorsko-goranska županija
 6. Nacrt prijedloga Programa javnih potreba u području tehničke kulture u 2019. godini
 7. Prijedlog rasporeda sredstava za redovnu djelatnost HGSS Stanice Rijeka i HGSS Stanice Delnice u 2019. godini
 8. Prijedlog odluke o rasporedu sredstava za financiranje troškova rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u Primorsko-goranskoj županiji za prvih šest mjeseci 2019. godine
 9. Prijedlog odluka o dodjeli i rasporedu sredstava udrugama za sufinanciranje programa i projekata iz područja poljoprivrede, ruralnog razvoja, šumarstva i drvne industrije u 2019. godini
 10. Prijedlog odluke o odabiru projekata za raspodjelu sredstava namijenjenih subvencioniranju pružanja usluga županijskog linijskog javnog cestovnog prijevoza putnika
 11. Prijedlog odluke o odabiru projekata za raspodjelu sredstava namijenjenih pomoći u održavanju javnih i nerazvrstanih cesta
 12. a) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva za dodjelu potpora poljoprivrednim gospodarstvima kroz sufinanciranje mjera ruralnog razvoja u poljoprivredi Primorsko-goranske županije u 2019. godini
  b) Prijedlog odluke o imenovanju članova Povjerenstava za odabir korisnika za dodjelu potpora za sufinanciranje mjera ruralnog razvoja u Primorsko–goranskoj županiji u 2019. godini
 13. Prijedlog plana upisa učenika u I. razred srednje škole za školsku 2019./2020. godinu kojima je Primorsko-goranska županija osnivač
 14. a) Izvješće o provedbi Plana upravljanja nekretninama Primorsko-goranske županije za 2018. godinu
  b) Izvješće o provedbi energetskog menadžmenta u poslovnim zgradama Primorsko-goranske županije za 2018. godinu
  c) Prijedlog plana upravljanja nekretninama Primorsko-goranske županije za 2019. godinu
 15. Izvješće o provedbi Plana prijma polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravna tijela Primorsko-goranske županije za 2018. godinu
 16. Izvješće o radu županijskog Savjeta za sigurnost prometa na cestama Primorsko–goranske županije u 2018. godini
 17. Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju članova školskog odbora
  a) Osnovne škole Omišalj, Omišalj
  b) Osnovne škole Malinska Dubašnica, Bogovići
  c) Osnovne škole Frana Krste Frankopana, Brod na Kupi
  d) Željezničke tehničke škole, Moravice
  e) Strojarske škole za industrijska i obrtnička zanimanja, Rijeka
 18. a) Prijedlog odluke o imenovanju predstavnika u Radnu skupinu za izradu pravilnika o metodologiji i postupku izrade planova razvoja otoka
  b) Prijedlog odluke o imenovanju predstavnika u Radnu skupinu za izradu pravilnika o provedbi programa poticanja razvoja civilnog društva
 19. Izvješće o tržištu nekretnina za 2018. godinu za područje Primorsko-goranske županije
Zapisnik s donesenim aktima
ispiši stranicu ispiši stranicu