83. KOLEGIJ ŽUPANA

Dnevni red

 1. Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na pripremi i provedbi EU projekata za ožujak 2019. godine
 2. a) Izvještaj o poslovanju proračunskih korisnika u sustavu zdravstva Primorsko- goranske županije za 2018. godinu
  b) Izvještaj o radu upravnih vijeća proračunskih korisnika u sustavu zdravstva Primorsko-goranske županije za 2018. godinu
 3. Izvješće o financijskom poslovanju domova socijalne skrbi kojih je osnivač Primorsko-goranska županija u 2018. godini
 4. Izvješće o financijskom poslovanju učeničkih domova za 2018. godinu kojima je osnivač Primorsko-goranska županija
 5. Izvješće o financijskom poslovanju osnovnih škola za 2018. godinu kojima je osnivač Primorsko-goranska županija
 6. Izvješće o financijskom poslovanju srednjih škola za 2018. godinu kojima je osnivač Primorsko-goranska županija
 7. Prijedlog Odluke o davanju suglasnost županijskim lučkim upravama na izmjene financijskih planova za 2018. godinu
 8. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti županijskim lučkim upravama na financijski plan i godišnji program rada i razvoja luka otvorenih za javni promet za 2019. godinu
 9. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za sklapanje Ugovora za sanaciju kolnika na ŽC 5108, lokalitet Vrbnik
 10. Prijedlog plana uobičajenih mjera za sprečavanje šteta od divljači na području Primorsko- goranske županije za 2019./2020. lovnu godinu
 11. Prijedlog odluke o II. rasporedu sredstava za pokroviteljstva, (su)financiranje manifestacija i drugih događaja od općeg značaja za Primorsko-goransku županiju u 2019. godini
 12. Prijedlog odluke o sufinanciranju sudjelovanja učenika osnovnih škola u Školi stvaralaštva „Novigradsko proljeće 2019.“
 13. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o imenovanju ravnatelja ustanove „Jadranski edukativno-istraživački Centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora“
 14. Prijedlog odluke o imenovanju predstavnika Primorsko-goranske županije za zamjenika predsjednika Gospodarsko-socijalnog vijeća Primorsko-goranske županije
Zapisnik s donesenim aktima
ispiši stranicu ispiši stranicu