84. KOLEGIJ ŽUPANA

Dnevni red

 1. Izvješće o broju izdanih koncesija, prikupljenim sredstvima i načinu trošenja sredstava za upravljanje pomorskim dobrom na području Primorsko-goranske županije u 2018. godini
 2. Izvješće o provedbi projekta izgradnje objekta Doma zdravlja Primorsko-goranske županije u Novom Vinodolskom
 3. Izvješće o provedbi projekta izgradnje objekta Doma zdravlja Primorsko-goranske županije u Opatiji
 4. Izvješće o provedbi razvojnog projekta „Lječilišni centar Veli Lošinj“
 5. a) Izvješće o radu Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2018. godinu
  b) Nacrt prijedloga Odluke o davanju prethodne suglasnosti na godišnji obračun financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2018. godinu
  c) Izvješće o radu Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2018. godinu
 6. Izvješće Projektnog tima za vođenje razvojnog projekta gospodarskog korištenja prostora Stara Sušica
 7. a) Izvješće o radu i utrošku namjenskih sredstava Zavoda za biomedicinske znanosti u Rijeci Hrvatske akademije znanosti u Rijeci Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti Zagreb za razdoblje siječanj – prosinac 2018. godine
  b) Prijedlog sufinanciranja rada Zavoda za biomedicinske znanosti u Rijeci Hrvatske akademije znanosti u Rijeci Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti Zagreb u 2019. godini
 8. Prijedlog odluke:
  a) o raspisivanju javnog poziva za financijsku potporu poduzetnicima u kulturi u 2019. godini
  b) Prijedlog odluke o imenovanju članova Povjerenstva za odabir korisnika za dodjelu financijske potpore poduzetnicima u kulturi
 9. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu G.P.P. „Mikić“ d.o.o. na davanje potkoncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje luke posebne namjene, privezišta u funkciji zone ugostiteljsko-turističke namjene ispred hotela „Malin“, Općina Malinska-Dubašnica
 10. Prijedlog odluke o dodjeli potpora male vrijednosti poduzetničkim potpornim institucijama za razvoj malog gospodarstva u 2019. godini
 11. a) Prijedlog odluke o dopuni Odluke o imenovanju predstavnika Primorsko-goranske županije u upravljačkom odboru projekta Future 4.0
  b) Prijedlog odluke o dopuni Odluke o imenovanju predstavnika Primorsko-goranske županije u upravljačkom odboru projekta Blueislands – sezonske varijacije otpada kao posljedica turizma
 12. Prijedlog odluke o predlaganju člana radne skupine za izradu Nacrta prijedloga Zakona o naseljima
Zapisnik s donesenim aktima
ispiši stranicu ispiši stranicu