86. KOLEGIJ ŽUPANA

Dnevni red

 1. Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu
 2. Nacrt prijedloga Odluke o rasporedu rezultata Primorsko-goranske županije za 2018. godinu
 3. Nacrt prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu
 4. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred kampa Čikat, Grad Mali Lošinj
 5. a) Razmatranje izvještaja Godišnjeg plana rada Ustanove „Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora“ za 2018. godinu
  b) Razmatranje godišnjeg izvješća o radu Upravnog vijeća Ustanove „Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora“ za 2018. godinu
 6. a) Izvješće o provedbi projekta Regionalni sportsko rekreacijiski i turistički centar Platak za 2018. godinu
  b) Prijedlog plana aktivnosti provedbe projekata regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak za 2019. godinu
 7. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o razrješenju ravnateljice Javne ustanove „Priroda“
 8. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnateljice Javne ustanove „Priroda“
 9. Informacija o provedbi projekta Kulturno-turistička ruta „Putovima Frankopana“ do 31. ožujka 2019. godine
 10. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Ljekarne Jadran
 11. Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju članova Domskog odbora Doma učenika Sušak, Rijeka
 12. Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora
  a) Srednje škole Delnice, Delnice
  b) Prve sušačke hrvatske gimnazije u Rijeci
 13. Izvješće o provedbi programa javno-zdravstvenih mjera zaštite zdravlja od štetnih čimbenika okoliša u 2018. godini
Zapisnik s donesenim aktima
ispiši stranicu ispiši stranicu