87. KOLEGIJ ŽUPANA

Dnevni red

 1. Prijedlog odluke o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe
  • Vesna Peran, djelatnost dentalne medicine na području općine Čavle
 2. Informacija o Odluci Upravnog vijeća Ustanove „Ivan Matetić Ronjgov“ o raspisivanju natječaja za ravnatelja Ustanove „Ivan Matetić Ronjgov“
 3. a) Financijski izvještaj o radu županijskih lučkih uprava Primorsko-goranske županije za 2018. godinu
  b) Izvještaj o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja županijskih lučkih uprava Primorsko-goranske županije za 2018. godinu
 4. Izvješće o
  • ugovoru o koncesiji za distribuciju plina na postojećem distribucijskom sustavu za područje Grada Rijeke
  • ugovoru o koncesiji za izgradnju distribucijskog sustava i distribuciju plina na sustavu koji će se povezati na postojeći distribucijski sustav za područje 1B „Priobalje i otok Krk“ u Primorsko-goranskoj županiji
 5. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o prestanku koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje privezišta u Barbatu ispred restorana Plaža, Grad Rab
 6. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Valamar Riviera d. d. na davanje potkoncesija na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje dijela plaže ispred autokampa Škrila, Stara Baška, Općina Punat
 7. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske lučke uprave Krk za zaključivanje ugovora o javnoj nabavi radova na sanaciji dijela gradske rive u Malinskoj ev. br. nabave: ev-m-67/18
 8. Prijedlog odluke o odabiru kapitalnih projekata razvoja turizma za sufinanciranje iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu
Zapisnik s donesenim aktima
ispiši stranicu ispiši stranicu