88. KOLEGIJ ŽUPANA

Dnevni red

 1. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje luke posebne namjene sportske luke Bakar, Grad Bakar
 2. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra ispred hotela Lostura, Klenovica, Grad Novi Vinodolski
 3. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Jadran hoteli d.d. na davanje potkoncesija na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje autokampa i plaže Oštro, Grad Kraljevica
 4. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Jadran hoteli d.d. na davanje potkoncesija na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje dijela plaže u uvali Scott, Grad Kraljevica
 5. Nacrt prijedloga Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju školjere i plaže, te za gospodarsko korištenje plaže pored luke Muroskva, Grad Novi Vinodolski
 6. Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije
 7. Nacrt prijedloga Odluke o davanju prethodne suglasnosti na I. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu
 8. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o imenovanju predsjednice Etičkog povjerenstva Primorsko-goranske županije
 9. Nacrt prijedloga Odluke o imenovanju Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Primorsko-goranske županije
 10. Vanjski plan zaštite i spašavanja Primorsko–goranske županije za područje postrojenja Rafinerija nafte Rijeka operatera INA Industrija nafte d.d. i područje postrojenja Termoelektrana Rijeka operatera HEP Proizvodnja d.o.o.
 11. a) Izvješće o radu Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije za 2018. godinu
  b) Izvješće o radu upravnog vijeća centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije za 2018. godinu
 12. Izvješće o ugovorima o koncesiji i radu koncesionara za 2018. godinu (na propisanom obrascu Ministarstva financija)
 13. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti županijskim lučkim upravama na izmjene godišnjih programa rada i razvoja luka i financijskih planova za 2019. godinu
 14. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za sklapanje Ugovora za sanaciju kolnika i oborinske odvodnje na ŽC 5108, ulica Muževski kraj u Mrkoplju
 15. Prijedlog odluke o IV. rasporedu sredstava za pokroviteljstva, (su)financiranje manifestacija i drugih događaja od općeg značaja za Primorsko-goransku županiju u 2019. godini
 16. Prijedlog zaključka o rasporedu proračunskih sredstava za potpore provedbi aktivnosti iz područja socijalne skrbi i skrbi o mladima u 2019. godini
 17. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja i prodaji nekretnina u vlasništvu Centra za rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica u Jadranovom
 18. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Lječilištu Veli Lošinj za davanje u zakup dijela poslovnog prostora za postavljanje dva kombinirana samoposlužna aparata
 19. Izvješće o ugovorima o koncesiji za obavljanje javne zdravstvene službe u 2018. godini
 20. Nacrt prijedloga Odluke o rasporedu rezultata Primorsko-goranske županije za 2018. godinu
 21. Nacrt prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu
 22. a) Prijedlog odluke o izmjeni i dopunama odluke o imenovanju službenika Primorsko-goranske županije zaduženih za provedbu aktivnosti na projektu „Arca Pdriatica“ u okviru programa suradnje Interreg V-A Italija –Hrvatska 2014.-2020.
  b) Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke imenovanju službenika Primorsko-goranske županije zaduženih za provedbu aktivnosti na projektu „Adrismartfish“ u okviru programa suradnje Interreg V-A Italija –Hrvatska 2014.-2020.
Zapisnik s donesenim aktima
ispiši stranicu ispiši stranicu