89. KOLEGIJ ŽUPANA

Dnevni red

 1. Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na pripremi i provedbi EU projekata za travanj 2019. godine
 2. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske na području Primorsko-goranske županije za 2018. godinu
 3. a) Nacrt prijedloga Odluke o davanju suglasnosti za dugoročno zaduženje Županijskoj lučkoj upravi Rab kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak radi kupnje i uređenja poslovnog prostora u Rabu i o davanju jamstva za ispunjenje kreditnih obveza
  b) Nacrt prijedloga Odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske lučke uprave Rab za zaključivanje ugovora o kupoprodaji nekretnine F4.5-30/2019 radi kupovine poslovnog prostora u Gradu Rabu
 4. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju, rekonstrukciju i gospodarsko korištenje ugostiteljskog objekta Pizzeria Bukaleta u Njivicama, Općina Omišalj
 5. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju, rekonstrukciju i gospodarsko korištenje ugostiteljskog objekta Plava terasa s dijelom plaže u Njivicama, Općina Omišalj
 6. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju, rekonstrukciju i gospodarsko korištenje ugostiteljskog objekta Stari ribar u Njivicama, Općina Omišalj
 7. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Valamar Riviera d.d. za davanje potkoncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje dijela plaže ispred autokampa Krk, Grad Krk
 8. Nacrt Plana specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika za petogodišnje razdoblje (2020.-2024 godine)
 9. Prijedlog udruživanja sredstava za Program oglašavanja zračnog prijevoza od interesa za turizam Primorsko-goranske županije u 2019. godini
 10. Informacija o jedinicama zakupa Ljekarne Jadran Rijeka
 11. a) Informacija o Projektu „JOINT_SECAP“
  b) Prijedlog Odluke o imenovanju službenika Primorsko-goranske županije zaduženih za provedbu aktivnosti na Projektu „JOINT_SECAP“
  c) Prijedlog Odluke o imenovanju predstavnika Primorsko-goranske županije u Upravljačkom odboru Projekta „JOINT_SECAP“
  d) Prijedlog Sporazuma o partnerstvu za provedbu Projekta „Zajedničke strategije prilagodbe klimatskim promjenama u obalnim područjima“, JOINT_SECAP, 10047506, u okviru Interreg V A Programa prekogranične suradnje Italija – hrvatska 2014.-2020.
 12. a) Informacija o Projektu „EXCOVER“
  b) Prijedlog Odluke o imenovanju službenika Primorsko-goranske županije zaduženih za provedbu aktivnosti na projektu „EXCOVER“
  c) Prijedlog Odluke o imenovanju predstavnika Primorsko-goranske županije u Upravljačkom odboru Projekta „EXCOVER“
  d) Prijedlog Sporazuma o partnerstvu za provedbu Projekta „Doživimo, otkrijmo i vrednujmo skrivena blaga gradova i lokaliteta jadranskog područja“, EXCOVER, 10047202, u okviru Interreg V A Programa prekogranične suradnje Italija – Hrvatska 2014-2020.
 13. Prijedlog odluke o dodjeli financijskih potpora poduzetnicima u kulturi u 2019. godini
 14. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“
 15. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Doma zdravlja Primorsko- goranske županije
 16. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Koordinacijske radne skupine za zaštitu životinja Primorsko-goranske županije
 17. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja i prodaji nekretnina u vlasništvu Centra za r. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju službenika Primorsko-goranske županije zaduženih za provedbu aktivnosti na projektu Kulturno-turistička ruta „Putovima Frankopana“
 18. Nacrt prijedloga Odluke o dopuni Odluke o osnivanju Fonda solidarnosti za djecu i mlade Primorsko-goranske županije
 19. Davanje mišljenja na
  a) Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za rekonstrukciju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, luke nautičkog turizma, marine Admiral, Grad Opatija
  b) Prijedlog rješenja o odbijanju ponude u postupku davanja koncesije na pomorskom dobru za rekonstrukciju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, luke nautičkog turizma, marine Admiral, Grad Opatija
   
 20. Prijedlog odluke o predlaganju člana Povjerenstva za izradu Pravilnika o ustroju i vođenju registra evidencije ugovora
 21. Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko- goranske županije za 2019. godinu
Zapisnik s donesenim aktima
ispiši stranicu ispiši stranicu