9. Kolegij župana - 24.7.2017.

Dnevni red

 1. Izvještaj o radu upravnih tijela Primorsko-goranske županije za razdoblje siječanj – lipanj 2017. godine
 2. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za sklapanje • Ugovora za sanaciju kolnika i nogustupa na ŽC 5065 lokalitet Kraljevica • Ugovora za sanaciju kolnika i potpornih zidova na LC 58041 lokalitet Tuliševica
 3. Prijedlog za pokroviteljstvo srednjevjekovnog festivala „Rabska fjera“
 4. Prijedlog za pokroviteljstvo manifestacije „XI. Učkarski samanj“
 5. Prijedlog odluke o petom rasporedu sredstava za pokroviteljstva, (su)financiranje manifestacija i drugih događaja od općeg značaja za Primorsko-goransku županiju u 2017. godini
 6. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Domu zdravlja Primorsko-goranske županije za nabavu medicinske opreme: endoskopski uređaj za Centar za kronične nezarazne bolesti u Ispostavi Rijeka (komplet 1)
 7. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Županijskoj lučkoj upravi Novi Vinodolski na I. izmjene i dopune Financijskog plana za 2107. godinu
 8. Informacija o prijedlogu organizacijskog oblika kojim će se osigurati veća fleksibilnost i dinamičnost u korištenju bespovratnih sredstava EU
 9. Razmatranje ponude za korištenje prava prvokupa na nekretninama zaštićenim Zakonom o otocima
 10. Informacija o postupku obnove zemljišnih knjiga za grč. 234, k.o.Vasanka u Opatiji
 11. Prijedlog izmjene Odluke o odabiru projekata razvoja selektivnih oblika turizma za sufinanciranje iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu

Zapisnik s donesenim aktima

ispiši stranicu ispiši stranicu