90. Kolegij župana

Dnevni red

 1. Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Primorsko-goranske županije
 2. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o produljenju roka trajanja koncesije na pomorskom dobru za ugostiteljsko – turističku djelatnost na Gradskoj plaži u Crikvenici
 3. a) Prijedlog plana operativne provedbe posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Primorsko-goransku županiju u 2019. godini
  b) Prijedlog rasporeda sredstava Vatrogasnoj zajednici Primorsko-goranske županije za pripremu požarne sezone u 2019. godini
 4. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Javnoj ustanovi „Priroda“ na:
  a) Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u predmetu nabave „Rekonstrukcija i prenamjena stambene zgrade u „Centar za posjetitelje o velikim zvijerima“,
  b) sklapanje ugovora o rekonstrukciji i prenamjeni stambene zgrade u „Centar za posjetitelje o velikim zvijerima“
 5. a) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske lučke uprave Cres za zaključivanje ugovora o javnoj nabavi radova na rekonstrukciji i dogradnji zapadnog dijela luke Cres, ev. br. nabave: ev-m-10/19
  b) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske lučke uprave Cres za zaključivanje ugovora o javnoj nabavi usluge stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu nad izvođenjem radova na rekonstrukciji i dogradnji zapadnog dijela luke Cres, ev. br. nabave: ev-m-11/19
 6. Prijedlog odluke o osnivanju prava služnosti na dijelu k.č. br. 1018 k.o. Ravna Gora u korist Državnog hidrometeorološkog zavoda
 7. Razmatranje ponude prava prvokupa na nekretnini zaštićenoj Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (hotel Bristol u Rijeci)
 8. Davanje mišljenja na Izvješće o radu Vijeća seniora Primorsko-goranske županije u 2018. godini
 9. Nacrt prijedloga Odluke o razrješenju i imenovanju članova Savjeta za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije
 10. Prijedlog odluke o imenovanju predstavnika Primorsko-goranske županije u Organizacijski odbor Festivala tehničke kulture 2019.
 11. Informacija o početku i završetku nastavne godine za školsku 2019./2020. godinu
Zapisnik s donesenim aktima
ispiši stranicu ispiši stranicu