91. Kolegij župana

Dnevni red

 1. Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na pripremi i provedbi EU projekata za svibanj 2019. godine
 2. Završno izvješće o projektu izrade Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran
 3. Završno izvješće o izlovu nezavičajne divljači na kvarnerskim otocima u 2018. godini s prijedlogom rasporeda sredstava za realizaciju proračunske aktivnosti izlov nezavičajne divljači u razdoblju od 01.06. do 31.12.2018.
 4. a) Prijedlog pravilnika o uvjetima i kriterijima za sufinanciranje projekata razvoja otoka iz Proračuna Primorsko-goranske županije
  b) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva za sufinanciranje projekata razvoja otoka iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu
  c) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za odabir projekata razvoja otoka iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu
 5. Izvješće o dodijeljenim državnim potporama i potporama male vrijednosti Primorsko-goranske županije za 2018. godinu
 6. Prijedlog odluke o dodjeli novčanih nagrada za unapređivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva za 2018. godinu
 7. Prijedlog rasporeda kapitalne donacije Vatrogasnoj zajednici Primorsko–goranske županije
 8. Informacija o upisu učenika u I. razred srednje škole kojima je osnivač Primorsko- goranska županija za školsku 2019./2020. godinu
 9. Davanje mišljenja na Izvješće o radu Savjeta za socijalnu skrb Primorsko- goranske županije u 2018. godini
 10. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju članova povjerenstava za kvalitetu iz reda dionika u srednjim školama koje provode programe strukovnog obrazovanja kojima je osnivač Primorsko-goranska županija
Zapisnik s donesenim aktima
ispiši stranicu ispiši stranicu