92. KOLEGIJ ŽUPANA

Dnevni red

  1. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Plana nabave Primorsko-goranske županije za 2019. godinu
  2. Prijedlog provedbe projekta „Karakterizacija autohtonih vinskih sorti Kvarnera“ u suradnji sa Sveučilištem u Rijeci
  3. Prve izmjene rasporeda proračunskih sredstava u sklopu projekta „Uz pomoćnike u nastavi do inkluzivnog obrazovanja u Primorsko-goranskoj županiji“ u II. polugodištu školske 2018./2019. godine“
  4. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Koordinacijskog tima za provedbu razvojnog projekta Kulturno-turistička ruta „Putovima Frankopana“
  5. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju službenika Primorsko-goranske županije zaduženih za provedbu aktivnosti na projektu Kulturno-turistička ruta „Putovima Frankopana“
  6. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju službenika Primorsko-goranske županije zaduženih za provedbu aktivnosti na projektu „ARTVISION+ - Unapređivanje turističkog razvoja / promocije kroz prizmu kulture“
  7. Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora OŠ Ivana Rabljanina, Rab
  8. Prijedlog odluke o petom rasporedu sredstava za pokroviteljstva, (su)financiranje manifestacija i drugih događaja od općeg značaja za primorsko-goransku županiju u 2019. godini
  9. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Thalassotherapiji Crikvenica za ishođenje građevinske dozvole za rekonstrukciju i nadogradnju objekta Istra izgrađenog na nekretninama upisanim u z.k.ul. 1377, k.o. Crikvenica koje su u vlasništvu Primorsko-goranske županije
  10. Informacija o novoj zakonskoj regulativi iz područja turizma
Zapisnik s donesenim aktima
ispiši stranicu ispiši stranicu