93. KOLEGIJ ŽUPANA

Dnevni red

 1. Informacija o tijeku i prijedlog daljnjih aktivnosti na pripremi projekta „Lječilište Meline“ u uvali Soline
 2. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za sklapanje
  a) ugovora za sanaciju ceste LC 58102, lokalitet Zakrajc Brodski.
  b) ugovora za sanaciju kolnika LC 58032, dionica Plemenitaš - Zaumol.
  c) ugovora za uređenje raskrižja županijskih cesta ŽC 5062, ŽC 5064 i lokalne ceste LC 58081 u centru Bribira.
  d) ugovora za rekonstrukciju građevine komunalne infrastrukture-dionice ceste ŽC 5055 ( Mladenići – Ronjgi - Saršoni ), I. faze dionice Mladenići - Ronjgi
 3. Prijedlog odluke o dodjeli potpora male vrijednosti poduzetnicima iz „Programa provedbe mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017.-2020.“ za razvoj malog gospodarstva u 2019. godini
 4. Prijedlog odluke o dodjeli potpora i rasporedu sredstava poljoprivrednim gospodarstvima iz Proračuna Primorsko-goranske županije kroz sufinanciranje mjera ruralnog razvoja u poljoprivredi u 2019. godini
 5. Prijedlog zaključka o rasporedu proračunskih sredstava za provedbu programa odlazaka specijalista na povremeni rad u Gorski kotar u 2019. godini
 6. Prijedlog zaključka o rasporedu proračunskih sredstava za program "Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge" A 420602 "Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite" Psihijatrijske bolnice Rab
 7. Prijedlog zaključka o rasporedu proračunskih sredstava za provedbu programa 4208 „Investicije u zdravstvenu infrastrukturu“ K 420802 „Ulaganje i opremanje objekata“
 8. Prijedlog određivanja troškova školovanja kandidata stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije u školskoj 2019./2020. godini kod dijela srednjih škola kojima je osnivač Primorsko-goranska županija
 9. Prijedlog za davanje suglasnosti dijelu osnovnih i srednjih škola na visinu iznosa povećanih troškova obrazovanja u školskoj 2019./2020. godini
 10. Davanje mišljenja na Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u Primorsko-goranskoj županiji u 2018. godini
 11. Informacija o imenovanju ravnatelja Ustanove „Ivan Matetić Ronjgov“
 12. Izvještaj o naplati potraživanja temeljem ugovora o prodaji dionica s popustom trgovačkog društva Vodogradnja Rijeka d.o.o.
 13. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta doma „Marko A. Stuparić“
 14. a) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog natječaja za sufinanciranje obnove tradicijskih barki u sklopu EU projekta Arca Adriatica
  b) Prijedlog odluke o imenovanju članova povjerenstva za provjeru prijava
  c) Prijedlog odluke o imenovanju članova povjerenstva za ocjenu prijava
 15. Prijedlog odluke o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe
  • Anita Beževan, dr.med., zdravstvena djelatnost obiteljske (opće) medicine
 16. Prijedlog odluke o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe
  • Darja Krešić, dr.med., djelatnost zdravstvene zaštite žena
 17. a) Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Omišalj, Omišalj b) Prijedlog odluke o imenovanju članova školskog odbora Osnovne škole Omišalj, Omišalj
Zapisnik s donesenim aktima
ispiši stranicu ispiši stranicu