94. KOLEGIJ ŽUPANA

Dnevni red

 1. Nacrt prijedloga Odluke o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Primorsko-goranske županije
 2. Nacrt prijedloga Odluke o kriterijima za određivanje zakupnine za poslovni prostor zdravstvenih ustanova
 3. Nacrt prijedloga Odluke o funkcionalnoj integraciji zdravstvenih ustanova radi organiziranja obavljanja djelatnosti hitne medicine na području Primorsko-goranske županije
 4. Nacrt prijedloga Odluke o davanju prethodne suglasnosti Osnovnoj školi Mrkopalj za prodaju stare zgrade Područne škole Sunger
 5. a) Prijedlog pravilnika o uvjetima i kriterijima za sufinanciranje projekata temeljem Fonda za Gorski kotar iz Proračuna Primorsko-goranske županije
  b) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva za sufinanciranje projekata temeljem Fonda za Gorski kotar iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu
  c) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za odabir projekata temeljem Fonda za Gorski kotar iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu
 6. Izvješće o provedbi projekata Javne ustanove „Priroda“ za razdoblje siječanj – lipanj 2019. godine
 7. Izvješće o provedbi projekata sufinanciranih iz pomoći iz inozemstva čija je vrijednost veća od 1.000.000,00 kuna:
  a) „MOSES: maritime and multimodal transport services based on ea sea way project“ b) "ENERMOB: interregional electromobility network for interurban low carbon mobility“
  c) „ENERNETMOB: mediterranean interregional electromobility networks for intermodal and interurban low carbon transport systems“
 8. Prijedlog dopune Godišnjeg plana raspisivanja natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije na području Primorsko-goranske županije u 2019. godini
 9. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za sklapanje ugovora za obnovu i proširenje kolnika dijela lokalne ceste LC 58026, dionica željeznički propust - Donja Dobra
 10. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti „Thalassotherapiji Opatija - specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju bolesti srca, pluća i reumatizma“ na donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave za predmet nabave „Sanacija III. kata zgrade fizijatrije“
 11. Prijedlog zaključka o rasporedu proračunskih sredstava Zavod za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije Program 4206 „sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge“, a 420603 „Specijalizacije doktora medicine“
 12. Prijedlog zaključka o rasporedu dijela proračunskih sredstava za provedbu programa 4102 "Ostali programi u zdravstvenoj zaštiti" a 410201 "Mrtvozorenje i obdukcija"
 13. Prijedlog rasporeda sredstava za financiranje izrade projektne dokumentacije pri provedbi projekta razvoja regionalnih centara kompetentnosti
 14. Prijedlog rasporeda sredstava za sufinanciranje dovršetka projekta izgradnje srednjeeuropskog uzgojnog centra tetrjeba gluhana u Gorskom kotaru
 15. Prijedlog programa za kontrolu populacije napuštenih pasa u Primorsko-goranskoj županiji
 16. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko za zaključivanje ugovora o osnivanju prava služnosti s korisnikom vode Vrbovsko d.o.o., bez naknade
 17. Prijedlog izmjena programa održavanja sportskih objekata u Gorskom kotaru od posebnog interesa za Primorsko-goransku županiju u 2019. godini
 18. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o imenovanju ravnateljice Javne ustanove „Priroda“
Zapisnik s donesenim aktima
ispiši stranicu ispiši stranicu