95. KOLEGIJ ŽUPANA

Dnevni red

 1. Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na pripremi i provedbi EU projekata za lipanj 2019. godine
 2. Nacrt prijedloga Plana o izmjeni Plana savjetovanja tijela Primorsko-goranske županije s javnošću u 2019. godini
 3. a) Prijedlog odluke o odabiru projekata kojima će se sufinancirati izrada dokumentacije iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu
  b) Prijedlog odluke o odabiru programa/projekata ravnomjernog razvitka za sufinanciranje iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu
 4. Prijedlog izmjene Plana dodjele državnih potpora i potpora male vrijednosti Primorsko-goranske županije za 2019. godinu
 5. Prijedlog odluke o rasporedu sredstava za financiranje remonta žičare Radeševo
 6. Prijedlog odluke o VI. rasporedu sredstava za pokroviteljstva, (su)financiranje manifestacija i drugih događaja od općeg značaja za Primorsko-goransku županiju u 2019. godini
 7. Informacija o projektnoj prijavi „Jačanje razvojnih kapaciteta Primorsko-goranske županije“ na poziv za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz prioritetne osi 10 – tehnička pomoć operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ za nastavak aktivnosti regionalnog koordinatora
 8. Polugodišnje izvješće o provedbi projekata za razdoblje siječanj - lipanj 2019. godine: a) JOINT_SECAP
  b) EXCOVER
  c) BLUEISLANDS
 9. Prijedlog odluke o imenovanju predstavnika Primorsko-goranske županije u radna tijela Jadransko-jonske euroregije
 10. Prijedlog odluke o osnivanju Savjetodavnog tijela za provedbu Zakona o sustavu državne uprave
 11. Razmatranje ponude prava prvokupa na nekretnini zaštićenoj Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (stan u zgradi Bakarčić)
 12. Nacrt prijedloga odluke o namjeri davanja koncesije za izgradnju i gospodarsko korištenje pomorskog dobra na području plaže Pod crikvun, Pero 1, Njivice, Općina Omišalj
 13. Nacrt prijedloga odluke o namjeri davanja koncesije za izgradnju i gospodarsko korištenje pomorskog dobra na području plaže Pod crikvun, Pero 2, Njivice, Općina Omišalj
 14. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra za izgradnju kanalizacijskog sustava odvodnje priobalja Općine Dobrinj podsustava Šilo (faza II) za sigurnosne preljeve CS 5 (Šilo 1), CS 6 (Šilo 2) i CS 7 (Šilo 3), Općina Dobrinj, otok Krk
 15. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Royal, Grad Opatija
 16. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za postavljanje i gospodarsko korištenje gumenog grada (aquaparka) na dijelu akvatorija ispred plaže Rova u Općini Malinska-Dubašnica
 17. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Jadran d.d. na davanje potkoncesije na plaži Kačjak, Grad Crikvenica
 18. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Stolist d.o.o. na davanje potkoncesije na plaži Kaštel, Grad Crikvenica
 19. Prijedlog odluke o rasporedu sredstava za financiranje izvođenja radova na objektima osnovnih škola kojima je Primorsko-goranska županija osnivač
 20. a) Informacija o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte Ekonomske škole Mije Mirkovića Rijeka i Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka u okviru programa ERASMUS +
  b) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za sklapanje sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Ekonomske škole Mije Mirkovića Rijeka u okviru programa ERASMUS+
  c) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za sklapanje sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka u okviru programa ERASMUS+
 21. Prijedlog plana o dopuni Plana rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije za 2019. godinu
 22. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju osobe odgovorne za unošenje podataka u sustav za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije za Primorsko-goransku županiju
 23. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju osobe zadužene za sustavno gospodarenje energijom u Primorsko-goranskoj županiji
 24. Nacrt prijedloga Odluke o davanju suglasnosti za promjenu prostora obavljanja javne zdravstvene službe, djelatnost dentalne medicine, Grad Rijeka
Zapisnik s donesenim aktima
ispiši stranicu ispiši stranicu