96. KOLEGIJ ŽUPANA

Dnevni red

 1. Informacija o realizaciji kapitalnog projekta: rekonstrukcija poslovne zgrade županijske arhive na adresi Stane Vončine 4 Rijeka
 2. Prijedlog odluke o odabiru projekata razvoja otoka za sufinanciranje iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu
 3. Prijedlog odluke o odabiru projekata za sufinanciranje temeljem Fonda za Gorski kotar iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu
 4. a) Prijedlog rasporeda sredstava TD Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. za potrebe provedbe projekta „Unije – samoodrživi otok“
  b) Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju i imenovanju Projektnog tima za provedbu projekta „Unije – samoodrživi otok“
 5. Prijedlog zaključka o rasporedu proračunskih sredstava za potpore provedbi aktivnosti iz područja socijalne skrbi i skrbi o mladima u 2019. godini
 6. Prijedlog odluke o rasporedu dijela proračunskih sredstava za programe iznad zakonskog standarda – školskog kurikuluma srednjih škola
 7. a) Informacija o projektu obnove paviljona Psihijatrijske bolnice Rab
  b) Prijedlog odluke o osnivanju Projektnog tima za operativnu provedbu bolničkih paviljona Psihijatrijske bolnice Rab
 8. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Thalassotherapiji Crikvenica za davanje u zakup dijela prostora za obavljanje frizerskih usluga u suterenu objekta Dalmacija
 9. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske lučke uprave Opatija-Lovran-Mošćenička Draga za zaključivanje okvirnog sporazuma za nabavu radova na dogradnji obale i izgradnji obalne šetnice u Mošćeničkoj Dragi Ev.br.nabave: EN-N-12/19
 10. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Upravnom vijeću Doma zdravlja Primorsko-goranske županije na donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave za predmet nabave: telekomunikacijske usluge fiksne telefonije, IP telefonije i pristupa internetu
 11. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja Rijeka za potpisivanje ugovora o partnerstvu za projekt “TEMPorary USes as start-up actions to enhance port (in)tangible heritage – TEMPUS” (Start-up akcije za privremenu prenamjenu lučkih prostora i očuvanje (ne)materijalne baštine lučkih gradova)
 12. Završno izvješće o realiziranim aktivnostima Primorsko-goranske županije u sklopu projekta „Integrirani projekt revitalizacije Guvernerove palače i Nugentove kuće u Rijeci“
 13. Polugodišnje izvješće o provedbi projekata Prirodoslovnog muzeja Rijeka za razdoblje od siječnja do lipnja 2019. godine
 14. Polugodišnje izvješće o provedbi projekata Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka za razdoblje od siječnja do lipnja 2019. godine
 15. Polugodišnje izvješće o provedbi projekata ustanove Regionalna energetska agencija Kvarner za razdoblje siječanj – lipanj 2019. godine
 16. Izvješće o provedbi projekata za razdoblje siječanj – lipanj 2019. godine:
  a) ARCA ADRIATICA
  b) ADRI.SMART.FISH
  c) CARNIVORA DINARICA
  d) MALA BARKA 2
 17. Informacija o statusu projekta „REFREsh – Ruralna revitalizacija kulturne baštine“ do 30. lipnja 2019. godine
 18. Informacija o statusu projekta „CLAUSTRA+ - prekogranična destinacija kulturnog i zelenog turizma Claustra Alpium Iuliarum“ do 30. lipnja 2019. godine
 19. Informacija o statusu projekta „Artvison+ - unapređivanje turističkog razvoja i promocije kroz prizmu kulture“ do 30. lipnja 2019. godine
 20. Informacija o statusu projekta „HERCULTOUR – HERA oznaka kvalitete, jačanje kulturno-turističkih ruta i posjetiteljskih centara“ do 30. lipnja 2019. godine
 21. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju službenika Primorsko-goranske županije zaduženih za provedbu aktivnosti na projektu „ARTVISION+ - Unapređivanje turističkog razvoja / promocije kroz prizmu kulture“
 22. Prijedlog odluke o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe
  • Ustanova za zdravstvenu njegu u kući „Melem“, djelatnost zdravstvene njege u kući na području Općine Omišalj
 23. Nacrt prijedloga Odluke o namjeri davanja koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra ispred hotela Lostura, Klenovica, Grad Novi Vinodolski
 24. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje luke posebne namjene sportske luke Brgudi, Grad Rijeka
 25. a) Informacija o raspodjeli i realizaciji sredstava za građenje i održavanje lučke podgradnje u 2018. godini
  b) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva za prijavu projekata za raspodjelu sredstava radi gradnje i održavanja lučke podgradnje u 2019. godini
  c) Prijedlog odluke o imenovanju povjerenstva za odabir projekata radi gradnje i održavanja lučke podgradnje u 2019. godini
 26. Prijedlog odluke o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe
  • Ustanova za zdravstvenu njegu u kući „Melem“, djelatnost zdravstvene njege u kući na području Općine Punat
 27. Nacrt prijedloga odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Lišanj, Grad Novi Vinodolski
Zapisnik s donesenim aktima
ispiši stranicu ispiši stranicu