97. Kolegij župana

Dnevni red

 1. a) Izvješće o provedbi Razvojne strategije Primorsko-goranske županije 2016.- 2020. za 2018. godinu
  b) Informacija o ocijenjenim razvojnim projektima sukladno Uputi o prikupljanju i ocjenjivanju razvojnih projekata u Primorsko-goranskoj županiji
 2. a) Prijedlog I. izmjena i dopuna Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola, srednjih škola i učeničkih domova za 2019. godinu
  b) Prijedlog I. izmjena i dopuna Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za osnovno i srednje školstvo za 2019. godinu
 3. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko- goranske županije
 4. Prijedlog zaključka o rasporedu proračunskih sredstava za provedbu programa odlazaka specijalista na povremeni rad u ispostave Doma zdravlja Primorsko- goranske županije
 5. Prijedlog odluke o odabiru projekata za raspodjelu sredstava radi gradnje i održavanja lučke podgradnje u 2019. godini
 6. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske lučke uprave Opatija-Lovran-Mošćenička Draga za zaključivanje ugovor o građevinskim radovima na dogradnji obale i izgradnji obalne šetnice u Mošćeničkoj Dragi, evidencijski broj nabave: en-n-12/19
 7. a) Informacija o razvojnom projektu obnove bolničkih paviljona Psihijatrijske bolnice Rab
  b) Prijedlog odluke o financiranju projekta obnove bolničkih paviljona Psihijatrijske bolnice Rab
  c) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Psihijatrijskoj bolnici Rab za preuzimanje obveza na teret sredstava za decentralizirane funkcije za razdoblje 2019.- 2020.godine za projekt obnove bolničkih paviljona Psihijatrijske bolnice Rab
 8. Informacija o imenovanju Valerija Jurešića pročelnikom Upravnog odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu Primorsko-goranske županije.
Zapisnik s donesenim aktima
ispiši stranicu ispiši stranicu