99. Kolegij župana

Dnevni red

 1. Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Primorsko–goranske županije za 2019. godinu
 2. Izvještaj o izvršenju Plana nabave Primorsko–goranske županije za razdoblje siječanj – lipanj 2019. godine
 3. Informacija o provedbi projekta županijske riznice
 4. Nacrt prijedloga odluka o visini turističke pristojbe za 2020. godinu za gradove i općine na području Primorsko-goranske županije
 5. Nacrt prijedloga Odluke o visini naknade te rasporedu sredstava jedinicama lokalne samouprave za troškove ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva u 2019. godini
 6. Razmatranje ponude prava prvokupa na nekretnini zaštićenoj Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (stan u zgradi hotela Bristol u Rijeci)
 7. Razmatranje ponude prava prvokupa na nekretnini zaštićenoj Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (stan u vili Kesselstadt)
 8. 8. Prijedlog odluke o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe
  • Marina Zrinski Mlacović, dr.med.dent., djelatnost dentalne medicine
 9. Prijedlog odluke o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe
  • Sanja Pršle Juračić, dr.med.dent., djelatnost dentalne medicine
 10. Prijedlog odluke o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe
  • Stjepan Cvitković, dr.med.dent., djelatnost dentalne medicine
 11. Prijedlog za pokroviteljstvo manifestacije „XIII. Učkarski samanj“
 12. Nacrt prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na polugodišnji Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2019. godinu
 13. Nacrt prijedloga Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju, rekonstrukciju i gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Belveder, Grad Opatija
 14. Razmatranje ponude prava prvokupa na nekretnini zaštićenoj Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (dva stana u zgradi Kaštela-kompleks bivšeg pavlinskog samostana)
Zapisnik s donesenim aktima
ispiši stranicu ispiši stranicu