11. sjednica Županijske skupštine - 18.9.2014.

Datum objave: 8.9.2014.
Datum održavanja: 18.9.2014.

Dnevni red

 1. Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2014. godinu
 2. Izvještaj o radu Župana Primorsko-goranske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2014. godine
 3. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na polugodišnji Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2014. godinu
 4. Informacija o izvješću Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji Primorsko-goranske županije za 2013. godinu
 5. Prijedlog rasporeda sredstava iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2014. godinu s osnova pomoći za ublažavanje posljedica od elementarne nepogode za područje Gorskog kotara
 6. a) Prijedlog odluke o prihvaćanju investicijskog elaborata rekonstrukcije zgrade Područne škole Baška s dogradnjom školske sportske dvorane
  b) Prijedlog odluke o sufinanciranju rekonstrukcije zgrade Područne škole Baška s dogradnjom školske sportske dvorane
  c) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Osnovnoj školi "Fran Krsto Frankopan", Krk za osnivanje prava građenja u korist Općine Baška radi rekonstrukcije zgrade Područne škole Baška s dogradnjom školske sportske dvorane
 7. Prijedlog plana davanja koncesija na pomorskom dobru na području Primorsko-goranske županije za 2015. godinu
 8. Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Srednjoročnog plana davanja koncesija za obavljanje djelatnosti gospodarenja posebnim kategorijama otpada u Primorsko-goranskoj županiji za razdoblje od 2013.-2015. godine
 9. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Osnovnoj školi "Milan Brozović", Kastav za proširenje djelatnosti osnivanjem glazbenog odjela pri Školi
 10. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku o usklađivanju zdravstvene djelatnosti Doma zdravlja Primorsko-goranske županije
 11. Prijedlog odluke o osnivanju i imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Primorsko-goranske županije
 12. Prijedlog odluke o visini naknade te rasporedu sredstava jedinicama lokalne samouprave za troškove ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva u 2014. godini
 13. a) Prijedlog odluke o razrješenju predsjednika Odbora za turizam
  b) Prijedlog odluke o izboru predsjednika Odbora za turizam
  - Prilog

Zapisnik s donesenim odlukama

ispiši stranicu ispiši stranicu