12. sjednica Županijske skupštine - 30.10.2014.

Datum objave: 17.10.2014.
Datum održavanja: 30.10.2014.

 

Dnevni red
 1. Izvješće o početku mirovanja mandata člana Županijske skupštine i početku obnašanja dužnosti zamjenice člana Županijske skupštine Primorsko-goranske županije 
 2. Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu 
 3. a) izvješće o radu Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu Primorsko-goranske županije za 2013. godinu
  b) izvješće o radu Upravnog vijeća Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu Primorsko-goranske županije za 2013. godinu
  c) Prijedlog odluke o imenovanju člana Upravnog vijeća Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu Primorsko-goranske županije
 4. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje privezišta ispred hotela Amabilis u Selcu, Grad Crikvenica
 5. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže i terase ispred restorana "More&more", Grad Rab
 6. Prijedlog odluke o davanju odobrenja na Program rada Županijskog savjeta mladih Primorsko-goranske županije za 2015. godinu
 7. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju mrtvozornika na području Primorsko-goranske županije
 8. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaža u uvali Čikat, Grad Mali Lošinj
 9. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje ribogojilišta, otok Plavnik, Grad Krk
 10. Razmatranje ponude Jakomine Sutora za ostvarivanje prava prvokupa nekretnina zaštićenih Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

Zapisnik s donesenim odlukama

ispiši stranicu ispiši stranicu