13. sjednica Županijske skupštine - 27.11.2014.

Datum objave: 14.11.2014.
Datum održavanja: 27.11.2014.

Dnevni red

 1. Prijedlog proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu
 2. Prijedlog programa javnih potreba Primorsko-goranske županije za 2015. godinu (kultura, sport i tehnička kultura)
 3. Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu
 4. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na II. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2014. godinu
 5. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Financijski plan Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu
 6. Prijedlog odluke o javnim priznanjima Primorsko-goranske županije
 7. Prijedlog deklaracije o gospodarenju otpadom
 8. Razmatranje ponude za korištenje prava prvokupa na nekretninama zaštićenim Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara u postupku ovršne prodaje putem javne dražbe
 9. Razmatranje ponude tvrtke Punta Kolova d.o.o. za korištenje prava prvokupa na nekretnini zaštićenoj Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara
 10. DOPUNA: Prijedlog Odluke o izmjeni odluke o visini naknade te rasporedu sredstava jedinicama lokalne samouprave za troškove ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva u 2014. godini
 11. DOPUNA: Odluka o izmjenama odluke o osnivanju županijskih lučkih uprava
 12. DOPUNA: Prijedlog Odluke o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje privezišta u Barbatu ispred hotela Barbat, Grad Rab
 13. DOPUNA: Prijedlog odluke o izmjenama odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima PGŽ

Zapisnik s donesenim odlukama

ispiši stranicu ispiši stranicu