14. sjednica Županijske skupštine - 18.12.2014.

Datum objave: 5.12.2014.
Datum održavanja: 18.12.2014.

Dnevni red 

 1. (a) Informacija o potrebi produljenja važenja Razvojne strategije PGŽ 2011.-2014.
  (b) Prijedlog odluke o produljenju važenja Razvojne strategije PGŽ 2011.-2014
 2. (a) Prijedlog Odluke o osnivanju ustanove "Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora"
  (b) Prijedlog odluke o imenovanju privremenog ravnatelja te ustanove
  (c) Prijedlog sporazuma o partnerstvu i potpori toj ustanovi
   
 3. Prijedlog Odluke o izmjeni sporazuma o osnivanju ustanove-Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu PGŽ
 4. (a) Informacija o članstvu PGŽ u međuregionalnim asocijacijama u 2014. godini
  (b) Prijedlog o istupanju PGŽ iz članstva Konferencije europskih perifernih regija
 5. Informacija o projektu osnivanja i uređenja Centra za posjetitelje Beli
 6. Prijedlog Odluke o zaštiti izvorišta na području Liburnije i zaleđa
 7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće u slivu izvora u Gradu Rijeci i slivu izvora u Bakarskom zaljevu
 8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području PGŽ
 9. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred Autokampa Krk, Grad Krk
 10. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred Autokampa Škrila, Stara Baška, Općina Punat
 11. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru za plažu "Gradsko kupalište" u Crikvenici
 12. (a) Prijedlog Odluke o razrješenju predsjednika i člana Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
  (b) Prijedlog Odluke o izboru predsjednika i člana Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
 13. Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Pomorske škole Bakar
 14. Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Srednje škole Markantuna De Dominisa, Rab
 15. Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Viktora Cara Emina, Lovran
 16. DOPUNA: Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustanovljenju zajedničkog otvorenog lovišta broj VIII/105 - "Ćunski Kurila"
 17. DOPUNA: Prijedlog Odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra KD Vodovod i Kanalizacija d.o.o. za rekonstrukciju crpne stranice CS Kostabela na dijelu pripadajućih cjevovoda - I faza, Grad Rijeka

Zapisnik s donesenim odlukama

ispiši stranicu ispiši stranicu