15. sjednica Županijske skupštine - 26.2.2015.

Datum objave: 12.2.2015.
Datum održavanja: 26.2.2015.

Dnevni red

 1. Prijedlog socijalnog plana Primorsko-goranske županije za 2015. godinu
 2. Prijedlog plana za zdravlje i socijalno blagostanje Primorsko-goranske županije za razdoblje 2015.-2018. godine
 3. a) Izvješće o provedbi projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak za 2014. godinu
  b) Prijedlog izmjena Programa provedbe projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak za razdoblje 2013.-2015.
 4. Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova, te informaciju zdravstvene djelatnosti u 2015. godini
 5. a) Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja minimalnog financijskog standarda za decentralizirane funkcije osnovnog školstva za 2015. godinu
  b) Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja minimalnog financijskog standarda za decentralizirane funkcije srednjih škola za 2015. godinu
  c) Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja minimalnog financijskog standarda za decentralizirane funkcije učeničkih domova za 2015. godinu
 6. a) Prijedlog plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola za 2015. godinu
  b) Prijedlog plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja srednjih škola za 2015. godinu
  c) Prijedlog plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja učeničkih domova za 2015. godinu
 7. a) Prijedlog plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za osnovno školstvo za 2015. godinu
  b) Prijedlog plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za osnovno školstvo za 2015. godinu
 8. Izvješće o radu Savjeta za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije za 2015. godinu
 9. Izvješće o radu Vijeća seniora Primorsko-goranske županije za razdoblje lipanj 2013.-prosinac 2014. godine
 10. Izvješće o radu Savjeta mladih Primorsko-goranske županije za 2014. godinu
 11. Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje privezišta ispred hotela Amabilis, Grad Crikvenica
 12. Prijedlog odluke o prestanku koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra na području Velopin, Rt Premuda, Mali Lošinj
 13. Prijedlog odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra za korištenje podmorskih svjetlovodnih kablova položenih na dionicama uvala Vela Sršćica (Urinj) - Carovo (Kraljevica) i Crikvenica - Šilo
 14. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaža u uvali Čikat, Grad Mali Lošinj
 15. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Trgovačkom društvu Schneidar d.o.o. na davanje potkoncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Rokan u Selcu, Grad Crikvenica
 16. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Statut:
  a) Županijske lučke uprave Bakar-Kraljevica-Kostrena
  b) Županijske lučke uprave Cres
  c) Županijske lučke uprave Crikvenica
  d) Županijske lučke uprave Krk
  e) Županijske lučke uprave Mali Lošinj
  f) Županijske lučke uprave Novi Vinodolski
  g) Županijske lučke uprave Opatija-Lovran-Mošćenička Draga
  h) Županijske lučke uprave Rab
 17. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije
 18. Razmatranje Prijedloga odluke o izmjeni Društvenog ugovora o osnivanju Trgovačkog društva Goranski sportski centar d.o.o.
 19. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o mrtvozorenju na području Primorsko-goranske županije
 20. Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju člana Savjeta za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije
 21. Prijedlog odluke o imenovanju članova Školskog odbora Tehničke škole za strojarstvo i brodogradnju Rijeka
 22. Prijedlog odluke o prijedlogu izbora članova Nadzornog odbora Trgovačkog društva Ekoplus d.o.o.

Zapisnik s donesenim odlukama

ispiši stranicu ispiši stranicu