16. sjednica Županijske skupštine - 26.3.2015.

Datum objave: 13.3.2015.
Datum održavanja: 26.3.2015.

Dnevni red

 1. a) Prijedlog odluke o dodjeli Nagrade Primorsko-goranske županije za životno djelo
  b) Prijedlog odluke o dodjeli Godišnje nagrade Primorsko-goranske županije
 2. Informacija o stanju sigurnosti u postrojenjima DINA-Petrokemija d.d. u Omišlju
 3. Izvješće o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Primorsko-goranske županije u 2014. godini
 4. a) Izvješće o prikupljanju ponuda banaka za iskazivanje interesa za uključivanje u provedbu Programa poboljšanog kreditiranja poduzetništva i obrta "Kreditom do uspjeha 2014", Mjera 1 – "Kreditom do konkurentnosti"
  b) Prijedlog odluke o osiguranju novčanih sredstava za subvenciju kamate iz Proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2012. – 2025. godine za Program poboljšanog kreditiranja poduzetništva i obrta "Kreditom do uspjeha 2014.", Mjera 1. – "Kreditom do konkurentnosti"
 5. Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja domova za starije osobe i rasporedu sredstava za decentralizirano financiranje domova čiji je osnivač Primorsko-goranska županija u 2015. godini
 6. Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i rasporedu sredstava centrima za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije u 2015. godini
 7. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje nudističke plaže Kandarola, Grad Rab
 8. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže ispred Hotela Royal, Grad Opatija
 9. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže i autokampa Preluk, Grad Rijeka
 10. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za adaptaciju i gospodarsko korištenje ugostiteljskog objekta i terasa, plaže i parkirališta, Preluk, Grad Rijeka
 11. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Omorike u Dramlju, Grad Crikvenica
 12. a) Informacija o Zakonu o pravu na pristup informacijama i obvezama koje u njegovoj primjeni proizlaze za tijela Primorsko-goranske županije
  b) Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Odluke o pravu na pristup informacijama kojima raspolažu tijela Primorsko-goranske županije
  c) Prijedlog odluke o određivanju broja osoba kojima se osigurava istodoban neposredan uvid u rad Županijske skupštine Primorsko-goranske županije
 13. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju Popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Primorsko-goransku županiju
 14. Informacija o provođenju međunarodne suradnje Primorsko-goranske županije u 2014. godini
 15. Izvješće Povjerenstva za praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji za 2014. godinu
 16. Izvješće o radu Službeničkog suda u Primorsko-goranskoj županiji za 2014. godinu
 17. Prijedlog mišljenja o interesu Republike Hrvatske za izgradnju Doma za starije i nemoćne osobe u Kostreni
 18. Razmatranje ponude Mirjane Nešić za ostvarivanje prava prvokupa na suvlasničkom dijelu nekretnine zaštićene Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara
 19. a) Prijedlog odluke o razrješenju člana Odbora za socijalno partnerstvo i civilno društvo
  b) Prijedlog odluke o izboru člana Odbora za socijalno partnerstvo i civilno društvo
 20. Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Ekonomske škole Mije Mirkovića Rijeka
 21. Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka
 22. Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju članice Školskog odbora Osnovne škole ,"Jelenje-Dražice'", Jelenje
 23. Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Viktora Cara Emina", Lovran
 24. Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju članice Školskog odbora Osnovne glazbene škole "Ive Tijardovića" Delnice

Zapisnik s donesenim odlukama

ispiši stranicu ispiši stranicu