17. sjednica Županijske skupštine - 21.5.2015.

Datum objave: 7.5.2015.
Datum održavanja: 21.5.2015.

Dnevni red

 1. Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2014. godinu
 2. Izvještaj o radu Župana Primorsko-goranske županije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2014. godine
 3. a) Izvješće o radu Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za
  2014. godinu
  b) Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Godišnji obračun Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2014. godinu
  c) Izvješće o radu Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2014. godinu
 4. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu
 5. a) Prijedlog procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od djelovanja katastrofa i velikih nesreća na području Primorsko-goranske županije
  b) Prijedlog plana zaštite i spašavanja Primorsko-goranske županije
  c) Prijedlog vanjskog plana zaštite i spašavanja u slučaju velike nesreće koja uključuje opasne tvari, pogon tvrtki JANAF d.d. – Terminal Omišalj i DINA-Petrokemija d.d. Omišalj
  d) Prijedlog vanjskog plana zaštite i spašavanja u slučaju velike nesreće koja uključuje opasne tvari, pogon tvrtki HEP proizvodnja d.o.o. TE Rijeka i INA Industrija nafte d.d. – Rafinerija nafte Rijeka
 6. a) Prijedlog odluke o osnivanju Osnovne škole Omišalj
  b) Prijedlog odluke o imenovanju privremenog ravnatelja Osnovne škole Omišalj 
 7. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Glazbenoj školi Ivana Matetića Ronjgova, Rijeka za osnivanjem Područnog osnovnoškolskog glazbenog odjela Krk
 8. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"
 9. Izvješće o provedbi Programa javno-zdravstvenih mjera zaštite zdravlja od štetnih čimbenika okoliša u 2014. godini
 10. Prijedlog odluke o određivanju morskih plaža na području Primorsko-goranske županije na kojima će se provoditi praćenje kakvoće mora za kupanje u 2015. godini
 11. Izvješće
  a) o broju izdanih koncesija i prikupljenim sredstvima na pomorskom dobru, te načinu trošenja sredstava za upravljanje pomorskim dobrom u Primorsko-goranskoj županiji za 2014. godinu
  b) o ugovorima o koncesiji i radu koncesionara za 2014. godinu
 12. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na prijenos koncesije za luku posebne namjene – brodogradnja Pičuljan
 13. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra za marikulturu u uvali Veli Bok, otok Cres
 14. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Hotelima Njivice d.o.o. na davanje potkoncesija na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaža u pojasu od hotela Jadran do kraja autokampa Njivice u Njivicama, Općina Omišalj
 15. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred Ville Castello, Općina Lovran
 16. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za postavljanje i gospodarsko korištenje gumenog grada (aquaparka) na dijelu akvatorija ispred plaže Rova u Općini Malinska-Dubašnica
 17. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrište Maračol, otok Unije, Grad Mali Lošinj
 18. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrište Ilovik, otok Ilovik, Grad Mali Lošinj
 19. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrišta u uvali Zabodarski, Grad Mali Lošinj
 20. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrišta u uvali Englez na otoku Koludarac, Grad Mali Lošinj
 21. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrišta u uvali Krivica II., Grad Mali Lošinj
 22. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije
  - Prilozi točki 22
 23. Prijedlog mišljenja radi utvrđivanja interesa Republike Hrvatske za izgradnju platoa oznake A5 u Radnoj zoni R-27 Kukuljanovo
 24. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu provedbe javnog natječaja za davanje u zakup zajedničkih lovišta na području Primorsko-goranske županije
 25. Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u Primorsko-goranskoj županiji za 2014. godinu
 26. a) Prijedlog odluke o razrješenju predsjednice Odbora za kulturu
  b) Prijedlog odluke o izboru predsjednice Odbora za kulturu
 27. Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju člana Savjeta za zdravlje Primorsko-goranske županije

Zapisnik s donesenim odlukama

NAPOMENA: Na internetskoj stranici nalaze se i svi prilozi uz točke 15. do 21. i 23.
Materijal uz točke 11. i 22. postavit će se naknadno.

ispiši stranicu ispiši stranicu