20. sjednica Županijske skupštine - 24.9.2015.

Datum objave: 11.9.2015.
Datum održavanja: 24.9.2015.

Dnevni red

Dnevni red - dopuna
 1. a) Izvješće o nastavku obavljanja dužnosti člana Županijske skupštine Primorsko-goranske županije na temelju prestanka mirovanja mandata
  b) Prijedlog odluke o nastavku obavljanja dužnosti člana Županijske skupštine Primorsko-goranske županije
 2. Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu
 3. Izvještaj o radu Župana Primorsko-goranske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine
 4. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na polugodišnji Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2015. godinu
 5. a) Informacija o rasporedu odobrenih sredstava Fonda solidarnosti Europske unije za ublažavanje šteta od elementarne nepogode na području Gorskog kotara u veljači 2014. godine
  b) Prijedlog odluke o rasporedu odobrenih sredstava Fonda solidarnosti Europske unije za ublažavanje šteta od elementarne nepogode na području Grada Čabra u veljači 2014. godine
 6. Prijedlog odluke o osiguravanju novčanih sredstava za subvenciju kamate za Program kreditiranja „Kvarner Family 2015.“ na području Primorsko-goranske županije iz Proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2015. – 2020. godine
 7. Prijedlog odluke o osiguranju novčanih sredstava za subvenciju kamata za provedbu programa kreditiranja poljoprivrede na području Primorsko-goranske županije "Poduzetnik u poljoprivredi 2015." za razdoblje 2015. - 2027. godine
 8. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred Ville Castello, Općina Lovran
 9. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrište Maračol, otok Unije, Grad Mali Lošinj
 10. a) Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrište Ilovik, otok Ilovik, Grad Mali Lošinj
  b) Prijedlog rješenja o odbijanju ponude u postupku davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrište Ilovik, otok Ilovik, Grad Mali Lošinj
 11. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrišta u uvali Krivica II., Grad Mali Lošinj
 12. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrišta u uvali Englez na otoku Koludarac, Grad Mali Lošinj
 13. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene sidrišta u uvali Zabodarski, Grad Mali Lošinj
 14. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra za marikulturu u uvali Veli Bok, otok Cres
 15. Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru za postavljanje i gospodarsko korištenje gumenog grada (aquaparka) na dijelu akvatorija ispred plaže Rova u Općini Malinska-Dubašnica
 16. Prijedlog plana davanja koncesija na pomorskom dobru na području Primorsko-goranske županije za 2016. godinu
 17. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o osnivanju Ustanove "Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora"
 18. Prijedloga odluke o davanju suglasnosti na Odluku o proširenju djelatnosti Thalassotherapie Opatija-Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju bolesti srca, pluća i reumatizma
 19. Prijedlog odluke o visini naknade te rasporedu sredstava jedinicama lokalne samouprave za troškove ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva u 2015. godini
 20. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o plaćama i drugim pravima Župana i zamjenika Župana Primorsko–goranske županije
 21. Prijedlog odluke o imenovanju sudaca porotnika Županijskog suda u Rijeci
 22. Prijedlog odluke o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Rijeci
 23. DOPUNA: Prijedlog odluke o dopuni Odluke o mrtvozorenju na području Primorsko-goranske županije
 24. DOPUNA: Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije

Zapisnik s donesenim odlukama

NAPOMENA: Prilog uz točku 5. b) nalazi se na mrežnim stranicama Primorsko-goranske županije. Uvid u prijave vezane uz točke 21. i 22. može se izvršiti u službi za pripremu sjednica.

ispiši stranicu ispiši stranicu