21. sjednica Županijske skupštine - 29.10.2015.

Datum objave: 16.10.2015.
Datum održavanja: 29.10.2015.

Dnevni red

 1. Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu
 2. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2015. godinu
 3. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije
 4. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i rasporeda sredstava centrima za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije u 2015. godini
 5. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja domova za starije osobe i rasporedu sredstava za decentralizirano financiranje domova čiji je osnivač Primorsko-goranska županija u 2015. godini
 6. a) Prijedlog I. izmjena i dopuna Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za osnovno školstvo za 2015. godinu
  b) Prijedlog I. izmjena i dopuna Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za srednje školstvo za 2015. godinu
 7. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Javne ustanove "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"
 8. Prijedlog odluke o zaštiti izvorišta na otoku Rabu
 9. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Thalassotherapiji Crikvenica za preuzimanje obveza na teret sredstava za decentralizirane funkcije Primorsko-goranske županije u razdoblju od 2016. do 2021. godine za rekonstrukciju i nadogradnju objekta "H" medicinsko-rehabilitacijskog centra Thalasotherapije Crikvenica
 10. Prijedlog mišljenja o interesu Republike Hrvatske za izgradnju dječjeg vrtića Krnjevo
 11. DOPUNA: Prijedlog odluke o prihvatu darovanja poslovne zgrade u Rijeci Adamićeva 10
Zapisnik s donesenim odlukama
ispiši stranicu ispiši stranicu