22. sjednica Županijske skupštine - 19.11.2015.

Datum objave: 6.11.2015.
Datum održavanja: 19.11.2015.

Dnevni red

 1. a) Prijedlog razvojne strategije Primorsko-goranske županije za 2016.-2020.
  b) Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o osnivanju Partnerskog vijeća Primorsko-goranske županije

  PRILOG: Razvojna strategija Primorsko-goranske županije 2016.-2020.
  PRILOG: Razvojna strategija Primorsko-goranske županije 2016.-2020. (2. dio)
 2. Prijedlog proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu
 3. Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu
 4. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Financijski plan Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu
 5. Prijedlog pravilnika o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
 6. Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju članice Školskog odbora Osnovne škole "Fran Krsto Frankopan", Krk
 7. Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Pomorske škole Bakar
 8. Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju članice Školskog odbora Srednje škole dr. Antuna Barca, Crikvenica
 9. DOPUNA: Prijedlog odluke o prijedlogu izbora članova Nadzornog odbora Goranskog sportskog centra d.o.o.
Zapisnik s donesenim odlukama

NAPOMENA: Cjeloviti tekst Prijedloga razvojne strategije Primorsko-goranske županije za 2016.-2020. nalazi se na mrežnim stranicama Primorsko-goranske županije.

ispiši stranicu ispiši stranicu