23. sjednica Županijske skupštine - 17.12.2015.

Datum objave: 4.12.2015.
Datum održavanja: 17.12.2015.

Dnevni red

 1. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Financijski plan Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu
 2. Prijedlog odluke o podjeli Osnovne škole "Fran Krsto Frankopan" Krk
 3. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja i upravljanja nekretninama u vlasništvu Primorsko-goranske županije
 4. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za sanaciju, izgradnju i gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Savoy, Grad Opatija
 5. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred autokampa Kozica, Grad Novi Vinodolski
 6. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred autokampa Klenovica, Grad Novi Vonodolski
 7. a) Izvješće o provjeri formalnih uvjeta kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Primorsko-goranske županije s Popisom važećih kandidatura
  b) Izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Primorsko-goranske županije
 8. Prijedlog plana savjetovanja tijela Primorsko-goranske županije s javnošću u 2016. godini
 9. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Savjeta za zdravlje Primorsko-goranske županije
 10. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni Društvenog ugovora o osnivanju Goranskog sportskog centra d.o.o.
 11. Prijedlog odluke o prijedlogu izbora članova Nadzornog odbora Goranskog sportskog centra d.o.o.
 12. Prijedlog odluke o rasporedu sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Primorsko-goranske županije
 13. Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju člana Savjeta za zdravlje Primorsko-goranske županije
 14. Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Hreljin"
 15. Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Ivana Gorana Kovačića Delnice
 16. Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Građevinske tehničke škole Rijeka
 17. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred hotela "Malin", Općina Malinska-Dubašnica
 18. Prijedlog Odluke o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje privezišta ispred hotela Amabilis, Selce, Grad Crikvenica
 19. a) Prijedlog Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za postavljanje i gospodarsko korištenje gumenog grada (aquaparka) na dijelu akvatorija ispred plaže Rova u Općini Malinska-Dubašnica
  b) Prijedlog Rješenja o odbijanju ponude u postupku davanja koncesije na pomorskom dobru za postavljanje i gospodarsko korištenje gumenog grada (aquaparka) na dijelu akvatorija ispred plaže Rova u Općini Malinska-Dubašnica
 20. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o proširenju djelatnosti Thalassotherapije Opatija
 21. Informacija o poduzetim radnjama u vezi s podizanjem žičane ograde uz zelenu granicu na području Liburnije i Gorskog kotara
Zapisnik s donesenim odlukama
ispiši stranicu ispiši stranicu