24. sjednica Županijske skupštine - 25.2.2016

Datum objave: 12.2.2016.
Datum održavanja: 25.2.2016.

Dnevni red

 1. a) Izvješće o provedbi projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak
  b) Prijedlog rasporeda sredstava za provedbu projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak
 2. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za sanaciju, izgradnju i gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Savoy, Grad Opatija
 3. Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred autokampa Klenovica, Grad Novi Vinodolski 
 4. Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred autokampa Kozica, Grad Novi Vinodolski
 5. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju, rekonstrukciju i gospodarsko korištenje ugostiteljske terase i plaže ispred restorana Mali Raj, Ičići, Grad Opatija
 6. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže u Uvali Scott, Grad Kraljevica
 7. a) Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Prirodoslovnog muzeja - Rijeka 
  b) Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka
 8. Prijedlog odluke o imenovanju ravnatelja Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije
 9. Prijedlog odluke o rasporedu proračunskih sredstava za programe Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko–goranske županije za 2016. godinu
 10. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o rasporedu odobrenih sredstava Fonda solidarnosti Europske unije za ublažavanje šteta od elementarne nepogode na području Grada Čabra u veljači 2014. godine
 11. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o namjeni korištenja sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Primorsko-goranske županije
 12. Razmatranje ponude prava prvokupa na nekretnini zaštićenoj Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara
 13. Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole dr. Josipa Pančića, Bribir
 14. Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Frana Krste Frankopana, Brod na Kupi
 15. Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Jurja Klovića, Tribalj
 16. a) Izvješće o početku mirovanja mandata člana Županijske skupštine i početku obnašanja dužnosti zamjenice člana Županijske skupštine Primorsko-goranske županije
  b) Prijedlog Odluke o utvrđivanju dana početka mirovanja mandata člana Županijske skupštine i početku obnašanja dužnosti zamjenice člana Županijske skupštine Primorsko-goranske županije

Zapisnik s donesenim odlukama

ispiši stranicu ispiši stranicu