25. sjednica Županijske skupštine - 31.3.2016

Datum objave: 18.3.2016.
Datum održavanja: 31.3.2016.

Dnevni red

 1. a) Prijedlog odluke o dodjeli Nagrade Primorsko-goranske županije za životno djelo
  b) Prijedlog odluke o dodjeli Godišnje nagrade Primorsko-goranske županije
 2. Prijedlog odluke o sufinanciranju rekonstrukcije zgrade Osnovne škole Fran Krsto Frankopan Krk, Područna škola Punat s dogradnjom školske sportske dvorane
 3. a) Izvješće o stanju sustava civilne zaštite na području Primorsko-goranske županije u 2015. godini
  b) Prijedlog plana razvoja sustava civilne zaštite na području Primorsko-goranske županije za 2016. godinu
 4. a) Izvješće o prikupljanju ponuda poslovnih banaka za sudjelovanje u programu kreditiranja "Poduzetnik u PGŽ u 2016."
  b) Prijedlog osiguranja sredstava za subvenciju kamata na odobrene kredite za program kreditiranja "Poduzetnik u PGŽ u 2016."
 5. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Istra, Grad Opatija
 6. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Kristal, Grad Opatija
 7. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Kvarner, Grad Opatija
 8. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrišta u Uvali Krivica II., Grad Mali Lošinj
 9. Prijedlog odluke o prestanku koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže i terase ispred restorana "More&More", Grad Rab
 10. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije
 11. Izvješće o praćenju izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji za 2015. godinu
 12. Izvješće o radu Službeničkog suda Primorsko-goranske županije za 2015. godinu
 13. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o imenovanju člana Savjeta za zdravlje Primorsko-goranske županije
 14. Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju članova Savjeta za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije
 15. a) Informacija o isteku mandata članova povjerenstava za kvalitetu u ustanovama za strukovno obrazovanje kojima je Primorsko-goranska županija osnivač
  b) Prijedlog odluke o davanju prijedloga za imenovanje članova povjerenstava za kvalitetu u ustanovama za strukovno obrazovanje kojima je Primorsko-goranska županija osnivač
 16. Prijedlog odluke o prihvatu darovanja zč. 385/2, k.o. Volosko
 17. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže i ugostiteljske terase ispred Ville Eva, Općina Omišalj
 18. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže Voz, Općina Omišalj

Zapisnik s donesenim odlukama

ispiši stranicu ispiši stranicu