28. sjednica Županijske skupštine - 9.6.2016

Datum objave: 31.5.2016.
Datum održavanja: 9.6.2016.

Dnevni red

 1. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu
 2. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrišta u uvali Podkujni, otok Unije, Grad Mali Lošinj
 3. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Veli Mel u Kamporu, Grad Rab
 4. Prijedlog odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra trgovačkom društvu "Ponikve-voda" d.o.o. za izgradnju i korištenje CS 6 sa sigurnosnim preljevom u uvali Vodotoč, Općina Omišalj
 5. Prijedlog odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. za rekonstrukciju i proširenje sustava odvodnje na području Grada Rijeke, podsustav Kantrida-Zamet, vod K1, K1.1
 6. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrišta u uvali Jadrišćica, otok Cres, Grad Mali Lošinj
 7. Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže i ugostiteljske terase ispred Ville Eva, Općina Omišalj
 8. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije
 9. Izvješće o ugovorima o koncesiji i radu koncesionara za 2015. godinu
 10. Izvješće o provedbi programa javno zdravstvenih mjera zaštite zdravlja od štetnih čimbenika okoliša u 2015. godini
 11. Prijedlog odluke o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije Liburnijske rivijere
 12. Prijedlog odluke o osnivanju Antikorupcijskog povjerenstva na području Primorsko-goranske županije
 13. Prijedlog odluke o imenovanju Komisije za provedbu javnog natječaja za davanje u zakup zajedničkih otvorenih lovišta broj VIII/102 "Rab" i VIII/129 "Dubračina"
 14. Izvješće o radu Savjeta mladih Primorsko-goranske županije za 2015. godinu
 15. Prijedlog odluke o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih Primorsko-goranske županije za 2016. godinu
 16. Izvješće o radu Vijeća seniora Primorsko-goranske županije u 2015. godini
 17. Izvješće o radu Savjeta za zdravlje Primorsko-goranske županije za 2014. i 2015. godinu
 18. Izvješće o radu Savjeta za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije za 2015. godinu
 19. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Savjeta za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije
 20. a) Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Primorsko-goranske županije
  b) Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o osnivanju i imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Primorsko-goranske županije
 21. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o imenovanju sudaca porotnika Županijskog suda u Rijeci
 22. Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju članice Školskog odbora Škole za primijenjenu umjetnost u Rijeci
 23. Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju članice Školskog odbora Osnovne škole Brod Moravice
 24. Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Ivana Rabljanina Rab
 25. Prijedlog odluke o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Malinska-Dubašnica
 26. Informacija o novinsko-izdavačkoj ustanovi "Edit"
 27. a) Informacija o sigurnosnom stanju u INA d.d. rafineriji nafte Rijeka
  b) Informacija o aktivnostima vezanim uz onečišćenje mora ispred INA d.d. rafinerije nafte Rijeka
 28. Informacija o projektu sanacije visoko onečišćenog područja "Sovjak"
 29. a) Informacija o projektu "Žičara na Učku" i Trgovačkom društvu Žičara Učka d.o.o.
  b) Prijedlog odluke o stjecanju novog poslovnog udjela Županije u Trgovačkom društvu Žičara Učka d.o.o. ulaganjem prava Županije u temeljni kapital društva
  c) Razmatranje prijedloga odluke o izmjenama društvenog ugovora o osnivanju Trgovačkog društva Žičara Učka d.o.o.
  d) Prijedlog sporazuma o suradnji radi realizacije projekta "Žičara na Učku" između Primorsko-goranske županije i Trgovačkog društva "Žičara Učka" d.o.o.

Zapisnik s donesenim aktima

ispiši stranicu ispiši stranicu