29. sjednica Županijske skupštine - 14.7.2016.

Datum objave: 1.7.2016.
Datum održavanja: 14.7.2016.

Dnevni red

 1. Prijedlog strategije razvoja sporta Primorsko-goranske županije za razdoblje 2016.-2020.
 2. Izvješće o provedbi programa poboljšanog kreditiranja poduzetništva i obrta "Kreditom do uspjeha 2014", mjera 1.- "Kreditom do konkurentnosti"
 3. a) Izvješće o radu Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije za 2015. godinu
  b) Izvješće o radu Upravnog vijeća Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije za 2015. godinu
 4. Prijedlog odluke o rasporedu proračunskih sredstava Zavodu za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije za zanavljanje voznog parka
 5. a) Prijedlog odluke o rasporedu proračunskih sredstava Zavodu za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije
  b) Prijedlog odluke o rasporedu proračunskih sredstava Domu zdravlja Primorsko-goranske županije
 6. Prijedlog programa javnih potreba u području tehničke kulture u 2016. godini
 7. Prijedlog odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. za rekonstrukciju i proširenje sustava odvodnje otpadnih voda na području Grada Rijeke za sustav javne odvodnje "Grad", podsustav "Portić" i podsustav "3. maj II"
 8. Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže voz, Općina Omišalj
 9. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Kvarner, Grad Opatija
 10. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Kristal, Grad Opatija
 11. Prijedlog odluke davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Istra, Grad Opatija
 12. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za sanaciju, izgradnju i gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Savoy, Grad Opatija
 13. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za plažu "Gradsko kupalište" u Crikvenici, Grad Crikvenica
 14. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu G.P.P. "Mikić" na davanje potkoncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje luke posebne namjene, privezišta u funkciji zone ugostiteljsko-turističke namjene ispred hotela "Malin"
 15. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Stolist d.o.o. na davanje potkoncesija na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Kaštel u Crikvenici
 16. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Jadran hoteli d.d. na davanje potkoncesija na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje autokampa i plaže Oštro, Grad Kraljevica
 17. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje izgrađenog aquagana na području Vele plaže, Općina Baška, otok Krk 
 18. Prijedlog odluke o prestanku zaštite za značajni krajobraz Petehovac
 19. Razmatranje ponude prvokupa na nekretnini zaštićenoj Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara
 20. Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju članice Savjeta za zdravlje Primorsko-goranske županije
 21. Informacija o pripremi projekta Multifinkcionalni društveni dom za mlade u Gomirju
 22. a)Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrišta u uvali Krivica II., Grad Mali Lošinj
  b)Prijedolg rješenja o odbijanju nevaljane ponude zajednice ponuditelja Diver Lošinj d.o.o., Skupina P&P d.o.o. i Zaria elektronika d.o.o.
 23. Razmatranje prijedloga odluke o izmjenama Društvenog ugovora o osnivanju trgovačkog društva Žičara Učka d.o.o.
 24. a) Prijedlog odluke o razrješenju članice Odbora za turizma
  b) Prijedlog odluke o izboru članice Odbora za turizam
 25. a) Prijedlog odluke o razrješenju potpredsjednika Odbora za proračun i financije
  b) Prijedlog odluke o izboru potpredsjednice Odbora za proračun i financije

Zapisnik s donesenim odlukama

ispiši stranicu ispiši stranicu