30. sjednica Županijske skupštine

Datum objave: 16.9.2016.
Datum održavanja: 29.9.2016.

Dnevni red

 1. Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu
 2. Izvještaj o radu Župana Primorsko-goranske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine
 3. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na polugodišnji Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2016. godinu
 4. Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu  i projekcije za 2017. i 2018. godinu
 5. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2016. godinu
 6. Informacija o Izvješću Državnog ureda za reviziju o obavljenoj financijskoj reviziji Primorsko-goranske županije za 2015. godinu
 7. Prijedlog odluke o visini naknade te rasporedu sredstava jedinicama lokalne samouprave za troškove ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva u 2016. godini
 8. a) Prijedlog srednjoročnog plana davanja koncesija na pomorskom dobru na
  području Primorsko-goranske županije za razdoblje od 2017. do 2019.
  godine
  b) Prijedlog plana davanja koncesija na pomorskom dobru na području
      Primorsko-goranske županije za 2017. godinu
 9. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrišta u uvali Podkujni, otok Unije, Grad Mali Lošinj
 10. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje dijela plaže i ugostiteljske terase Veli Mel, Grad Rab
 11. Prijedlog odluke o davanju koncesije na posebnu upotrebu pomorskog dobra trgovačkom društvu HEP operator distribucijskog sustava d.o.o. za izgradnju i održavanje 20 kV kabelskog priključka TS 20/0,4 kV Mel, Grad Rab
 12. Prijedlog odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra za polaganje podmorskog kabela 110kV Crikvenica – Krk
 13. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred autokampa Klenovica, Grad Novi Vinodolski
 14. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Podvorska 1, Grad Crikvenica
 15. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Podvorska 2, Grad Crikvenica
 16. Prijedlog odluke o sufinanciranju projekta Županijske lučke uprave Crikvenica „Dogradnja i rekonstrukcija luke Podvorska u Crikvenici“
 17. Prijedlog odluke o sufinanciranju projekta Županijske lučke uprave Mali Lošinj „Dogradnja operativnog mola i trajektne rampe u luci Susak“
 18. Prijedlog odluke o prihvaćanju inicijative za osnivanje Udruge za jadransko nasljeđe HERA
 19. Prijedlog odluke o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih Primorsko-goranske županije za 2017. godinu
 20. Prijedlog odluke o prihvatu darovanja kč.br.385/5, k.o.Volovsko
 21. Prijedlog odluke odavanju suglasnosti Lječilištu Veli Lošinj na Odluku o proširenju (usklađenju) djelatnosti
 22. Prijedlog odluke o imenovanju članova Savjeta za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije
 23. Prijedlog odluke o imenovanju člana Upravnog vijeća Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije
 24. Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Milan Brozović“, Kastav
 25. Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Fran Krsto Frankopan Krk
 26. a) Izvještaj o radu komisije za provedbu javnog natječaja za davanje u zakup zajedničkih otvorenih lovišta broj VIII/102 "Rab" i VIII/129 "Dubraščina"
  b) Prijedlog odluke o davanju u zakup zajedničkog otvorenog lovišta broj VIII/102 "Rab"
  c) Prijedlog odluke o davanju u zakup zajedničkog otvorenog lovišta broj VII/129 "Dubračina"

Zapisnik s donesenim odlukama

ispiši stranicu ispiši stranicu