31. sjednica Županijske skupštine

Datum objave: 14.10.2016.
Datum održavanja: 27.10.2016.

Dnevni red

 1. Prijedlog strateškog plana razvoja turizma Kvarnera sa strateškim i operativnim marketing planom 2016.-2020. godine
 2. a) Informacija o inicijativama za izmjenu i dopunu Prostornog plana Primorsko-goranske županije s Prijedlogom odluke o utvrđivanju projekta "Golf resort Matalda" projektom od interesa za Primorsko-goransku županiju
  b) Prijedlog odluke o izradi I. izmjena i dopuna Prostornog plana Primorsko-goranske županije
 3. Informacija o ugroženosti smrekovih šuma potkornjakom na području Gorskog kotara
 4. Prijedlog odluke o sufinanciranju projekta dogradnje zgrade Osnovne škole Čavle
 5. Prijedlog akcijskog plana energetske učinkovitosti Primorsko-goranske županije za period 2017.-2019.
 6. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru za uzgoj riba u akvatoriju podno Osoršćice, Mali Lošinj
 7. Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže Voz, Općina Omišalj
 8. a) Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje aquaguna na području Vele Plaže, Općina Baška, otok Krk
  b) Prijedlog rješenja o odbijanju ponude trgovačkog društva Aqua-gan d.o.o. u postupku davanja koncesije za aquagun na području Vele Plaže, Općina Baška
 9. Prijedlog odluke o prihvaćanju Sporazuma o podršci i partnerstvu na provedbi projekta "Primorsko-goranska županija - prijatelj djece"
 10. Razmatranje ponude prava prvokupa na nekretninama zaštićenim Zakonom o otocima
 11. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Primorsko-goransku županiju
 12. Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju članice Školskog odbora Osnovne škole "Klana", Klana
 13. a) Informacija o projektu "Očuvanje pomorske baštine Sjevernog Jadrana" - Mala barka 2
  b) Prijedlog ugovora o sufinanciranju provedbe projekta "Očuvanje pomorske baštine Sjevernog Jadrana" - "Mala barka 2
 14. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje sportsko-rekreacijskog centra na Dunatu, Grad Krk
 15. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže i privezišta ispred autokampa Pušća, Općina Omišalj
 16. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje uzgajališta bijele ribe i školjkaša u uvali Kaldonta, otok Cres, Grad Mali Lošinj
 17. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže C1, u uvali Čikat na potezu od Haračića do uvale Sv. Marko, Grad Mali Lošinj

Zapisnik s donesenim odlukama

ispiši stranicu ispiši stranicu