32. sjednica Županijske skupštine

Datum objave: 11.11.2016.
Datum održavanja: 24.11.2016.

Dnevni red

 1. Prijedlog proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu
 2. Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu
 3. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na II. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu
 4. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Financijski plan Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2017. godinu i projekcije za 2018. i  2019. godinu 
 5. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o utvrđivanju mjerila za uporabu grba i zastave Primorsko-goranske županije
 6. a) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o prihvaćanju nastavka razvojnog ciklusa projekta„Lječilišni centar Veli Lošinj“ s prijedlogom financiranja 2. faze: Rekonstrukcija, nadogradnja i dogradnja objekta Medicinski trakt s hidroterapijom za razdoblje od 2016.-2018. godine 
  b) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti Lječilištu Veli Lošinj za 
  preuzimanje obveza na teret sredstava za decentralizirane funkcije Primorsko-
  goranske županije u razdoblju od 2016.-2018. godine za rekonstrukciju,nadogradnju i           dogradnju objekta Medicinski trakt s hidroterapijom
 7. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Balustrada 1, Grad Crikvenica
 8. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Balustrada 2, Grad Crikvenica
 9. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Balustrada 3, Grad Crikvenica
 10. Prijedlog odluke o zaštiti izvorišta na Crikveničko-vinodolskom području
 11. Prijedlog odluke o pristupanju Primorsko-goranske županije Europskoj povelji o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini
 12. Razmatranje ponude prava prvokupa na nekretnini zaštićenoj Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara 
 13. Prijedlog odluke o izboru predsjednice i članova Antikorupcijskog povjerenstva na području Primorsko-goranske županije
 14. a) Prijedlog odluke o razrješenju potpredsjednice Odbora za socijalno partnerstvo i civilno društvo
  b) Prijedlog odluke o izboru potpredsjednice Odbora za socijalno partnerstvo i civilno društvo
 15. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o imenovanju sudaca porotnika Županijskog suda u Rijeci
 16. Prijedlog odluke o imenovanju sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Rijeci
 17. Prijedlog pravilnika o kriterijima za odabir programa javnih potreba u području kulture Primorsko-goranske županije
 18. Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže Voz, Općina Omišalj
 19. a) Prijedlog odluke o izmjeni odluke o utvrđivanju županijske linije u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu na relaciji Crikvenica-Šilo
  b) Prijedlog odluke o izmjeni odluke o utvrđivanju međužupanijske linije u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu na relaciji Rab-Lun

 Zapisnik s donesenim odlukama

ispiši stranicu ispiši stranicu