33. sjednica Županijske skupštine

Datum objave: 2.12.2016.
Datum održavanja: 14.12.2016. 

Dnevni red

 1. a) Izvješće o početku mirovanja mandata člana Županijske skupštine i početku obnašanja dužnosti zamjenika člana Županijske skupštine Primorsko-goranske županije
  b) Prijedlog odluke o utvrđivanju dana početka mirovanja mandata člana Županijske skupštine i početku obnašanja dužnosti zamjenika člana Županijske skupštine Primorsko-goranske županije
 2. Prijedlog odluke o izboru potpredsjednika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije
 3. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o porezima Primorsko-goranske županije
 4. Prijedlog odluke o produljenju ugovora o zakupu zajedničkih otvorenih lovišta na području Primorsko-goranske županije
 5. Prijedlog programa provedbe mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje od 2017-2020. godine
 6. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i rasporeda sredstava centrima za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije u 2016. godini
 7. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja domova za starije osobe i rasporedu sredstava za decentralizirano financiranje domova čiji je osnivač Primorsko-goranska županija u 2016. godini
 8. Prijedlog plana savjetovanja tijela Primorsko-goranske županije s javnošću u 2017. godini
 9. Informacija o provedbi ugovora o koncesiji na pomorskom dobru:
  - za adaptaciju i gospodarsko korištenje ugostiteljskog objekta i terase, plaže i parkirališta Preluk (P008/07/2015)
  - za gospodarsko korištenje plaže i autokampa Preluk (P007/07/2015)
 10. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za obavljanje ugostiteljskih djelatnosti na dijelu Gradske plaže u Crikvenici, Grad Crikvenica
 11. Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o namjeni korištenja sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Primorsko-goranske županije
 12. a) Prijedlog odluke o razrješenju predsjednika odbora za znanost i tehnologije
  b) Prijedlog odluke o izboru predsjednika Odbora za znanost i tehnologije
 13. Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Srednje škole Markantuna de Dominisa, Rab
 14. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na odluku o proširenju djelatnosti Doma zdravlja Primorsko-goranske županije
 15. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije
 16. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Podvorska 2, Grad Crikvenica
 17. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred autokampa Klenovica, Grad Novi
 18. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže C1, u uvali Čikat na potezu od Haračića do uvale Sv. Marko, Grad Mali Lošinj
Zapisnik s donesenim odlukama
ispiši stranicu ispiši stranicu