35. sjednica Županijske skupštine

Datum objave: 10.2.2017.
Datum održavanja: 23.2.2017.

Dnevni red

 1. a) Prijedlog odluke o dodjeli Nagrada Primorsko-goranske županije za životno djelo
  b) Prijedlog odluke o dodjeli Godišnjih nagrada Primorsko-goranske županije u 2016. godini
 2. a) Informacija o razvojnom projektu gospodarskog korištenja  prostora Stara Sušica
  b) Prijedlog ugovora o korištenju nekretnina u vlasništvu Općine Ravna Gora
 3. Izvješće Povjerenstva za praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji za 2016. godinu
 4. Prijedlog pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga
 5. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Podvorska 1, Grad Crikvenica
 6. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za  izgradnju i gospodarsko korištenje uzgajališta bijele ribe i školjkaša u uvali Kaldonta, otok Cres, Grad Mali Lošinj
 7. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže u uvali Scott, Grad Kraljevica
 8. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesije za luku posebne  namjene - brodogradilište Stanislava Matića
 9. Prijedlog odluke o prestanku koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Ambasador, Grad Opatija
 10. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za uređenje i gospodarsko korištenje plaže Kvarner, Općina Lovran
 11. Prijedlog odluke o imenovanju predsjednika i članova Službeničkog suda u Primorsko-goranskoj županiji
 12. Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesiji u Primorsko-goranskoj županiji
 13. Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Primorsko-goranske županije za 2017. godinu
 14. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje lako uklonjivih gospodarskih objekata, terasa i zgrade na otoku Sv. Grgur, Općina Lopar
 15. Prijedlog sporazuma o financiranju postupka izvlaštenja i financiranju izgradnje čvora Trinajstići
 16. Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Primorsko-goranske županije
 17. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrišta u uvali Krivica II,. Grad Mali Lošinj
 18. Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova te informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2017. godini
 19. Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i ž rasporeda sredstava centrima za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije u 2017. godini
 20. Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja domova za starije osobe i rasporedu sredstava za decentralizirano financiranje domova čiji je osnivač Primorsko-goranska županija u 2017. godini
Zapisnik s donesenim odlukama
ispiši stranicu ispiši stranicu