36. sjednica Županijske skupštine

Datum objave: 10.3.2017.
Datum održavanja: 23.3.2017.

Dnevni red

 1. Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu
 2. Izvještaj o radu Župana Primorsko-goranske županije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2016. godine
 3. a) Izvješće o radu Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2016. godinu
  b) Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2016. godinu
  c) Izvješće o radu Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Primorsko- goranske županije za 2016 godinu
 4. a) Izvješće o stanju sustava civilne zaštite na području Primorsko-goranske
  županije u 2016. godini

  b) Prijedlog plana razvoja sustava civilne zaštite na području Primorsko – goranske županije za 2017. godinu
 5. a) Informacija o provedbi projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak za 2016. godinu b) Prijedlog rasporeda sredstava za provedbu projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak
 6. Prijedlog socijalnog plana Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017-2020.
 7. Prijedlog strategije razvoja tehničke kulture Primorsko–goranske županije za razdoblje 2017.- 2020.
 8. Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja minimalnog financijskog standarda za decentralizirane funkcije osnovnog i srednjeg školstva za 2017. godinu
 9. Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Balustrada 1, Grad Crikvenica
 10. Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Balustrada 3, Grad Crikvenica
 11. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Schneidar d.o.o. na davanje potkoncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje dijela plaže Rokan u Selcu, Grad Crikvenica
 12. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Dubravku Caru, vlasniku obrta Box na davanje potkoncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje dijela plaže Omorika u Crikvenici
 13. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije
 14. Prijedlog odluke o određivanju morskih plaža na području Primorsko-goranske županije na kojima će se provoditi praćenje kakvoće mora za kupanje u 2017. godini
 15. Izvješće o radu Savjeta mladih Primorsko-goranske županije u 2016. godini
 16. Izvješće o radu Vijeća seniora Primorsko-goranske županije u 2016. godini
 17. Izvješće o radu Savjeta za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije u 2016. godini"
 18. Izvješće o radu Savjeta za zdravlje Primorsko-goranske županije u 2016. godini
 19. Izvješće o radu Službeničkog suda u Primorsko-goranskoj županiji u 2016. godini
 20. Razmatranje ponude prava prvokupa na nekretnini zaštićenoj Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Kaštel – kompleks bivšeg pavlinskog samostana u Crikvenici)
 21. Prijedlog odluke o imenovanja članova Kulturnog vijeća Primorsko-goranske županije
 22. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji
 23. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na I. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu
 24. Informacija o statusu projekta "Kulturno-turistička ruta putovima Frankopana" prijavljenog na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije "Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine"
 25. Prijedlog odluke o prestanku koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje privezišta u Barbatu ispred restorana Plaža, Grad Rab
 26. Prijedlog odluke o oduzimanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje privezišta u Barbatu ispred restorana Vincenzo, Grad Rab
 27. Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Balustrada 2, Grad Crikvenica
 28. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje privezišta u Barbatu ispred restorana Plaža, Grad Rab
 29. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje terase ispred restorana Bevanda, Zert, Grad Opatija
 30. Prijedlog odluke o rasporedu sredstava za aktivnosti "Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite"
 31. Razmatranje prijedloga odluke o izmjene Društvenog ugovora trgovačkog društva "Kanal Ri" d.o.o.
 32. Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju članova Savjeta za zdravlje Primorsko-goranske županije
 33. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje sportsko-rekreacijskog centra na Dunatu Grad Krk
Zapisnik s donesenim aktima
ispiši stranicu ispiši stranicu