11. SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Datum objave: 4.5.2018.
Datum održavanja: 17.5.2018.

Dnevni red

 1. Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu
 2. Izvještaj o radu Župana Primorsko-goranske županije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2017. godine
 3. Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata Primorsko-goranske županije za 2017. godinu
 4. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu
 5. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu
 6. a) Izvješće o radu Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2017. godinu
  b) Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Godišnji obračun financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2017. godinu
  c) Izvješće o radu Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Primorsko- goranske županije za 2017. godinu
 7. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže i pontona ispred Club Hotela Ika, Grad Opatija
 8. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Galboka u Nerezinama, Grad Mali Lošinj
 9. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Kaštel, Grad Crikvenica
 10. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Kačjak, Grad Crikvenica
 11. Prijedlog odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra za građenje i korištenje infrastrukturnih građevina komunalnog sustava vodoopskrbe i odvodnje sanitarnih otpadnih voda naselja Beli na otoku Cresu, Grad Cres
 12. Prijedlog odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra za građenje i korištenje infrastrukturnih građevina komunalnog sustava vodoopskrbe i odvodnje sanitarnih otpadnih voda naselja Porozina na otoku Cresu, Grad Cres
 13. a) Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže ispod obalnog šetališta Franje Josipa I., Zona I., Grad Opatija
  b) Prijedlog rješenja o odbijanju ponude u postupku davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže ispod obalnog šetališta Franje Josipa I., Zona I. Grad Opatija
 14. a) Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže ispod obalnog šetališta Franje Josipa I., Zona II., Grad Opatija
  b) Prijedlog rješenja o odbijanju ponude u postupku davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže ispod obalnog šetališta Franje Josipa I., Zona II., Grad Opatija
 15. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije
 16. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Rab
 17. Prijedlog odluke o prihvaćanju Deklaracije o suradnji županija i organizacija civilnog društva u Republici Hrvatskoj
 18. Prijedlog izmjene i dopune Plana savjetovanja tijela Primorsko-goranske županije s javnošću u 2018. godini
 19. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Primorsko-goransku županiju
 20. a) Prijedlog odluke o razrješenju članice Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
  b) Prijedlog odluke o izboru člana Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
Zapisnik s donesenim aktima
ispiši stranicu ispiši stranicu