12. SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Datum objave: 1.6.2018.
Datum održavanja: 14.6.2018.

Dnevni red

 1. a) Informacija o Izvješću o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske na području Primorsko-goranske županije za 2017. godinu
  b) Informacija o provedbi projekta „Županijski centar za gospodarenje otpadom Marišćina“
  c) Informacija o poslovanju trgovačkog društva Ekoplus d.o.o. za 2017. godinu
 2. Izvješće o provedbi Programa javno-zdravstvenih mjera zaštite zdravlja od štetnih čimbenika okoliša u 2017. godini
 3. a) Izvješće o radu Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije za 2017. godinu
  b) Izvješće o radu Upravnog vijeća Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije za 2017. godinu
 4. a) Informacija o programu organizacije i rada Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije
  b) Prijedlog odluke o prihvaćanju novog Sporazuma o osnivanju Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije
 5. Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže ispred vile Ariston, Grad Opatija
 6. Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže Gradsko kupalište, Grad Crikvenica - TAJNO 
 7. Izvješće o ugovorima o koncesiji na pomorskom dobru i radu koncesionara za 2017. godinu
 8. Izvješće o radu Savjeta za zdravlje Primorsko-goranske županije u 2017. godini
 9. Izvješće o radu Savjeta za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije u 2017. godini
 10. Izvješće o radu Vijeća seniora Primorsko-goranske županije u 2017. godini
 11. Prijedlog odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine u Velom Lošinju, k.č. 418 ZGR, k.o. Veli Lošinj
 12. Razmatranje ponude prava prvokupa Nikole Reisera na nekretninama zaštićenim Zakonom o otocima (otok Male Orjule)
 13. Prijedlog odluke o izmjenama odluka o ustanovljenju zajedničkih otvorenih lovišta na području Primorsko-goranske županije
 14. Prijedlog odluke o izboru članice Antikorupcijskog povjerenstva na području Primorsko-goranske županije
 15. Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju članice Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova
 16. Prijedlog odluke o imenovanju sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Rijeci
 17. a) Izvješće o početku mirovanja mandata člana Županijske skupštine i početku obnašanja dužnosti zamjenika člana Županijske skupštine Primorsko-goranske županije
  b) Prijedlog odluke o utvrđivanju dana početka mirovanja mandata člana Županijske skupštine i početku obnašanja dužnosti zamjenika člana Županijske skupštine Primorsko-goranske županije
 18. Prijedlog odluke o zaštiti izvorišta Zdiška, Zagorska Mrežnica, Vrelo i Krakar

  Dopis

 19. Zapisnik
ispiši stranicu ispiši stranicu