13. SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Datum objave: 29.6.2018.
Datum održavanja: 12.7.2018.

Dnevni red

 1. Prijedlog odluke o sufinanciranju projekta rekonstrukcije i dogradnje Osnovne škole „Jelenje – Dražice“ u Dražicama i izgradnje školske sportske dvorane temeljem investicijskog elaborata
 2. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o financiranju gradnje sustava za zasnježenje i uređenja cjelogodišnjih sadržaja u sklopu provedbe projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak
 3. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na I. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu
 4. a) Prijedlog akcijskog Plana za uključivanje Roma u Primorsko-goranskoj županiji 2018.-2019. godine b) Prijedlog odluke o osnivanju Povjerenstva za praćenje provedbe Akcijskog plana za uključivanje Roma u Primorsko-goranskoj županiji 2018. – 2019. godine
 5. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesije za brodogradilišnu luku brodogradilišta Krk
 6. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje sportsko-rekreacijskog centra „Aquagan“ u Loparu
 7. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Omorika u Dramlju, Grad Crikvenica
 8. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Jadran hoteli d.d. na davanje potkoncesija na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje dijela autokampa i plaže Oštro, Grad Kraljevica
 9. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Jadran hoteli d.d. na davanje potkoncesija na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje dijela plaže u uvali Scott, Grad Kraljevica
 10. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na izmjene Statuta Županijske lučke uprave Rab
 11. Prijedlog odluke o imenovanju ravnateljice Javne ustanove „Priroda“
 12. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku o proširenju djelatnosti Psihijatrijske bolnice Rab
 13. Informacija o uspostavi regionalnih centara kompetentnosti
 14. Prijedlog odluke o imenovanju članova Savjeta za zdravlje Primorsko-goranske županije
 15. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže i pontona ispred Club Hotela Ika, Grad Opatija
 16. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Podvorska 1, Grad Crikvenica
Zapisnik s donesenim aktima

Dopis
ispiši stranicu ispiši stranicu