14. SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Datum objave: 14.9.2018.
Datum održavanja: 27.9.2018.

Dnevni red

 1. Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu
 2. Izvještaj o radu Župana Primorsko-goranske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine
 3. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2018. godinu
 4. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o financiranju gradnje sustava za zasnježenje i uređenja cjelogodišnjih sadržaja u sklopu provedbe projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak
 5. Prijedlog odluke o financiranju sanacije operativnog mola u luci Susak za potrebe EU projekta MOSES
 6. Prijedlog odluke o davanju koncesije za rekonstrukciju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, luke nautičkog turizma, marine Admiral, Grad Opatija - TAJNO
 7. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja o prodaji zgrade Doma zdravlja u Novom Vinodolskom
 8. Prijedlog odluke o visini naknade te rasporedu sredstava jedinicama lokalne samouprave za troškove ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva u 2018. godini
 9. Razmatranje Prijedloga odluke o izmjeni Društvenog ugovora trgovačkog društva Ekoplus d.o.o.
 10. Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u Primorsko-goranskoj županiji u 2017. godini
 11. Razmatranje ponude prava prvokupa na pokretnini zaštićenoj Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobra (motorni brod „Kvoren“)
 12. a) Prijedlog odluke o razrješenju člana Odbora za gospodarski razvoj i infrastrukturu b) Prijedlog odluke o izboru člana Odbora za gospodarski razvoj i infrastrukturu
 13. a) Prijedlog odluke o razrješenju članice Odbora za socijalnu skrb b) Prijedlog odluke o izboru članice Odbora za socijalnu skrb
 14. Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Rijeci
Zapisnik s donesenim aktima
ispiši stranicu ispiši stranicu